Ulkomainen työntekijä - Tietojen säilytys

Tietoja pitää säilyttää kaksi vuotta ulkomaalaisen työntekijän palvelussuhteen päättymisestä.

Työnantajan on säilytettävä työpaikalla tiedot palveluksessa olleista ja palveluksessa olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat vaivattomasti tarkastettavissa. Säilyttämällä tietoja työnantaja voi myös seurata työnteko-oikeuden voimassaoloa.

Työpaikalla säilytettävistä tiedoista tulee käydä ilmi

  • ulkomaalaisen työntekijän henkilötiedot (koko nimi ja syntymäaika)
  • perustuuko työntekijän työnteko-oikeus EU- tai ETA-maan kansalaisuuteen, voimassaolevaan työntekijän oleskelulupaan vai muuhun ulkomaalaislaissa säädettyyn työnteko-oikeuden perustavaan seikkaan
  • työntekoon oikeuttavan luvan voimassaoloaika (jos kyseessä on määräaikainen lupa)
  • toimiala taikka työnantaja, jolle lupa on myönnetty (jos lupa on kohdennettu vain tiettyyn työhön).

Tietoja on säilytettävä kaksi vuotta ulkomaalaisen työntekijän palvelussuhteen päättymisestä.

Ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden työskennellessä urakointi- tai aliurakointityössä, vuokratyövoimana tai yrityksen sisäisenä siirtona, tietojen säilytysvelvollisuus koskee myös toimeksiantajaa.

Toimeksiantajalla tarkoitetaan urakan tai aliurakan antajaa ja työn teettäjää.

Tietojen säilyttämisvelvoitteen noudattamiseksi työnantaja voi esimerkiksi ottaa jäljennökset asiakirjasta, josta ilmenee työnteko-oikeuden peruste.

Rakennustyömaalla pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan ja telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on säilytettävä kaikkien alueella työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeustiedot.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?