Koneet ja työvälineet - Kuljettajien pätevyys

Koska eräiden koneiden käyttöön liittyy erityisiä vaaratekijöitä, edellytetään koneiden käyttäjiltä erityistä pätevyyttä.

Ajoneuvonosturin kuljettaja

Ajoneuvonosturin kuljettajalla on oltava asianmukainen alan ammattitutkinto. Vaatimus ei kuitenkaan koske sellaisia ajoneuvonostureita, joiden suurin nostokyky on alle 5 tonnia. Tämän kokoluokan nosturit ovat niin sanottuja mininostureita, joita käytetään muun muassa erilaisissa keveissä asennusnostoissa lähinnä teollisuusasennuksissa ja rakentamisessa. Näiden nostureiden käyttäjien on silti oltava perehtyneitä nostureiden käyttöön, koska käyttöön liittyy samanlaisia vaaroja kuin suurempienkin nostureiden käyttöön.

Torninosturin kuljettaja

Torninostureiden kuljettajilla on oltava soveltuva ammattitutkinnon osa. Torninosturin kuljettajille ei ole vastaavaa ammattitutkintoa kuin on ajoneuvonosturin kuljettajille, vaan se on osa laajempaa rakennusmiehen ammattitutkintoa.

Kuormausnosturin kuljettaja (yli 25 tm)

Kuormausnosturin kuljettajalla on myös oltava asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa, jos kuormausnosturin kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä ja se on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen.

Ulkomaalaisten nosturinkuljettajatutkintojen tunnustamisen ja työmaakohtaiset luvat myöntää Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Trukin kuljettajan lupa 

Työpaikalla käytettävän trukin kuljettajalla on oltava työnantajan antama lupa. Luvassa tulee eritellä, mitä trukkityyppiä lupa koskee. Luvan muodolle ei ole tarkempia vaatimuksia. Lupa voi olla kortti, joka on työntekijällä hallussaan, tai työntekopaikalla muualla, kuten listana toimistossa. Ennen luvan myöntämistä työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävät taidot käyttää työvälinettä.

Henkilönostimen kuljettajan lupa 

Työpaikalla käytettävän henkilönostimen kuljettajalla on oltava työnantajan antama lupa. Luvassa tulee eritellä, mitä lupa koskee. Luvan muodolle ei ole tarkempia vaatimuksia. Lupa voi olla kortti, joka on työntekijällä hallussaan, tai työntekopaikalla muualla, kuten listana toimistossa. Ennen luvan myöntämistä työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävät taidot käyttää työvälinettä. 

Taakankiinnittäjän lupa 

Työnantajan on annettava työntekijälleen lupa taakan kiinnittämiseen asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito taakan kiinnittämiseen. 

Koneet ja työvälineet - Kuljettajien pätevyys - Muualla Tyosuojelu.fissä