Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Neuvontaa, ohjausta ja valvontaa - Yleistä

Työsuojeluviranomaisena tavoitteenamme on, että työnantaja, henkilöstö ja työterveyshuolto toteuttavat työkykyä edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä jokaisella työpaikalla. Tuemme työpaikkoja antamalla neuvontaa ja ohjausta työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä puhelimitse tai kirjallisesti

Työsuojelutarkastaja neuvoo asiakasta puhelimitse.Meihin aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueille voi ottaa yhteyttä esimerkiksi soittamalla puhelinneuvontaamme tai lähettämällä sähköpostia sille työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikkasi sijaitsee. Yhteydenoton käsittely siirtyy kyseisistä asioista vastaavalle virkamiehelle.

Puhelimitse meille voi tehdä

  • tapaturmailmoitukset vakavasta työtapaturmasta
  • omaan työpaikkaan liittyvät tarkastuspyynnöt.

Kirjallisesti meille on toimitettava

  • toimenpidepyynnöt
  • poikkeuslupa-anomukset
  • työsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset.

Viranomaisen toimia edellyttävissä kirjallisissa toimenpidepyynnöissä on ilmettävä asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä työsuojeluvalvonnalle esitettävät vaatimukset perusteineen.

Työkaluja työpaikan hyödynnettäväksi

Järjestämme säännöllisesti maksuttomia verkkoseminaareja ja osallistumme muihin tapahtumiin, joissa tarjoamme hyödyllistä työsuojelutietoa niin työnantajille kuin työntekijöille. Lisätietoa löydät sivulta Tapahtumat.

Tarjoamme työpaikkojen käyttöön myös erilaisia itsearvioinnin työkaluja. Työolosuhdemittareita voidaan hyödyntää arvioimiseen ja turvallisuusjohtamisen välineinä.

Asioi verkossa

Tarjoamme asiakkaillemme myös vuorovaikutteista asiointipalvelua, joka mahdollistaa asian käsittelytilanteen seurannan. Kehitämme toimintaamme jatkossakin lisäämällä asiointipalveluun asiakastarpeisiin perustuvia ratkaisuja.

Tavoitteenamme on mahdollistaa mm. asiointipyynnön nopeampi ratkaisu ja käsittelyn etenemisen seuranta sekä työpaikan työsuojelutoiminnan tilannekuvan muodostaminen. 

Lue lisää sivulta Asiointipalvelu. Kerromme asiointipalvelun kehittämisestä uutiskirjeissämme.