Luvat ja ilmoitukset - Työntekijän lähettäminen - Yleistä

Lähetetty työntekijä on henkilö, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittunut ja kyseisessä valtiossa merkittävää toimintaa harjoittava työnantaja lähettää työsuhteen aikana rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen. Lähettävän yrityksen on tehtävä työsuojeluviranomaiselle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä.

Ilmoitusvelvollisuus voimassa 1.9.2017 alkaen

Ilmoitus on tehtävä, kun työntekijöiden lähettäminen perustuu 18.6.2016 jälkeen tehtyyn sopimukseen ja lähetetyn työntekijän työ alkaa 1.9.2017 jälkeen. Lähettävän yrityksen tulee tehdä ilmoitus ennen työn aloittamista viimeistään samana päivänä, kun sopimuksen mukainen työnteko alkaa. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijöitä lähetetään muuhun kuin rakennusalan työhön yrityksen sisäisellä siirrolla enintään viideksi päiväksi.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus tehdään työsuojeluviranomaiselle sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen täyttämisestä toimitetaan myös vahvistusviesti lähettävän yrityksen sähköpostiosoitteeseen. Ilmoituksen työntekijöiden lähettämisestä voi tehdä myös yksityiselle palveluntarjoajalle, kuten Tilaajavastuu.fi-palvelussa, josta tiedot toimitetaan työsuojelun vastuualueelle.

Sähköinen lomake: Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä

Lähettävän yrityksen perustellusta pyynnöstä 12 kuukauden työnteon aikarajaa voidaan pidentää enintään 18 kuukauteen. Ilmoitus lähettämisen keston pidentämisestä tehdään työsuojeluviranomaiselle sähköisesti ennen Suomeen lähetetyn työntekijän 12 kuukauden työskentelyajan täyttymistä.

Sähköinen lomake: Ilmoitus työntekijöiden lähettämisen keston pidentämisestä

Luvat ja ilmoitukset - Työntekijän lähettäminen - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö