Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Työsuojeluvalvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2023 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä noin 24 500 tarkastusta. Jouduimme antamaan noin 6 300 kehotusta ja noin 45 000 toimintaohjetta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon. Tarkastuskertomuksen toimitamme työpaikalle viimeistään kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä tai kun kaikki tarvittava aineisto on työsuojelun vastuualueen käytössä.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2023 noin 36 000. Yhteydenotoista yli 2 100 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 450 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme yli 500 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 711 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2023 kaikkiaan yli 900 vakavaa työtapaturmaa.

Lisätietoa aiheesta on työsuojeluhallinnon vuosikertomuksissa.

Työsuojelutarkastukset ja tarkastetut asiat vuosina 2017–2022

Työterveyslaitoksen ja työsuojeluviranomaisten yhteisprojektissa tuotettu aineistojulkaisu kattaa työsuojelutarkastukset vuosilta 2017–2022. Työpaikkatarkastuksia aineistossa on yhteensä lähes 130 000, tarkastettuja työnantajia lähes 48 000 ja työpaikkoja yli 79 000. Aineisto mahdollistaa työsuojelutarkastusten yhteydessä tarkastettujen asioiden lukumäärätietojen vertailun toimialoittain ja asialuokittain, ja tietoa löytyy myös tarkastettujen asioiden lainmukaisuudesta.

Lisätietoa aineistosta on Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelussa.