Työsuojeluviranomaisen tehtävät - Työsuojeluvalvonta lukuina

Suomessa on yhteensä noin 250 000 työpaikkaa, joita valvomme. Pyrimme suuntaamaan tarkastukset siten, että valvonnalla olisi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Tarkastuksista noin puolet kohdistuu alle 10 työntekijän työpaikkoihin.

Vuonna 2021 teimme viranomais- tai asiakasaloitteisesti työpaikoille yhteensä noin 20 500 tarkastusta. Jouduimme antamaan yli 34 000 toimintaohjetta ja lähes 5 000 kehotusta siitä, että asiat tulisi työpaikalla laittaa lainmukaiseen kuntoon. Tarkastuskertomuksen toimitamme työpaikalle viimeistään 1 kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä tai kun kaikki tarvittava aineisto on työsuojelun vastuualueen käytössä.

Asiakkaiden yhteydenottoja tuli vuonna 2021 lähes 37 000. Yhteydenotoista yli 2 000 johti työpaikkatarkastuksiin.

Pakkokeinoja jouduimme käyttämään noin 330 kertaa. Pakkokeinot koostuvat käyttökielloista, erilaisista velvoittavista päätöksistä ja laiminlyöntimaksuista.

Törkeistä työsuojelurikkomuksista teimme noin 400 tutkintapyyntöä poliisille. Poliisille ja syyttäjälle annoimme 764 lausuntoa. Lisäksi tutkimme vuonna 2021 kaikkiaan yli 1 100 vakavaa työtapaturmaa.

Lisätietoa aiheesta on työsuojeluhallinnon vuosikertomuksissa.

Työsuojelutarkastukset ja tarkastetut asiat vuosina 2017–2020

Työterveyslaitoksen ja työsuojeluviranomaisten yhteisprojektissa tuotettu aineistojulkaisu kattaa työsuojelutarkastukset vuosilta 2017–2020. Työpaikkatarkastuksia aineistossa on yhteensä lähes 90 000, tarkastettuja työnantajia lähes 38 000 ja työpaikkoja yli 63 000. Aineisto mahdollistaa työsuojelutarkastusten yhteydessä tarkastettujen asioiden lukumäärätietojen vertailun toimialoittain ja asialuokittain, ja tietoa löytyy myös tarkastettujen asioiden lainmukaisuudesta.

Lisätietoa aineistosta on Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelussa.