Työsuojeluhenkilöstö - Yleistä

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöitä eli työsuojeluhenkilöstöä ovat

  • työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö
  • työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut.

Työsuojelupäällikkö on nimettävä kaikenkokoisille työpaikoille. Työsuojeluvaltuutettu on valittava, jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää.

Lisäksi vähintään 20 työntekijän työpaikalla on oltava työsuojelutoimikunta, joka käsittelee työolojen tilaa ja kehitystä sekä tekee kehittämisehdotuksia.

Tarkempaa tietoa työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan toiminnasta on alasivuilla.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöitä koskee salassapitovelvollisuus

Työsuojelun yhteistoimintahenkilö on vaitiolovelvollinen salassa pidettävistä tiedoista, jotka hän on saanut tehtävää hoitaessaan. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös tehtävän hoitamisen päätyttyä.

Salassa pidettäviä ovat seuraavat tiedot:

  • työnantajan taloudellinen asema
  • liike- tai ammattisalaisuus
  • yritysturvallisuutta ja vastaavia turvajärjestelyjä koskevat tiedot, joiden leviäminen voi vahingoittaa työnantajaa tai sen liike- tai sopimuskumppania
  • yksityisen henkilön taloudellinen asema, terveydentila tai muu henkilökohtainen asia.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?