Podcast-esittely

Podcastissa kerromme työsuojelun ajankohtaisista teemoista. Julkaisemme podcastit Spotify-palvelussa sekä YouTube-kanavallamme Työsuojeluhallinto.

 

Podcastin neljännen kauden jaksot


Podcastin neljännen kauden jaksot

Podcast-jakso21: Kevytyrittäjä vai työntekijä -verkkoseminaarin yleisökysymykset

jakso21: Kevytyrittäjä vai työntekijä -verkkoseminaarin yleisökysymykset

Juristi Aki Eriksson ja tarkastaja Juho Loukiala vastaavat kysymyksiin, joita osallistujat esittivät verkkoseminaarissa Kevytyrittäjä, työntekijä vai jotain muuta?

Jakson voi kuunnella myös YouTubessa: https://youtu.be/ppyo1PAuxzA

Jakso 20: Asbestityöt – vastauksia yleisökysymyksiin

Jakso 20: Asbestityöt – vastauksia yleisökysymyksiin

Mitä turvallisuusvaatimuksia asbestitöiden lainmukaisuutta valvovalla työsuojeluviranomaisella on asbestitöille? Työsuojelutarkastajat Esa Laine ja Mikko Mäkelä keskustelevat ylitarkastaja Mikko Koiviston kanssa verkkoseminaarissa "Asbestitöiden vaatimukset ja viranomaisen tulkinnat" esitetyistä yleisökysymyksistä. Tietoa verkkoseminaarista ja sen tallenne: https://tyosuojelu.fi/live36. 
Jakson voi kuunnella myös YouTubessa: https://youtu.be/gVwrYQUuhhE

Podcast-jakso19

Jakso 19: Palkkainfon jatko-osan yleisökysymykset

Juristit Reeta Holmi ja Aki Eriksson paneutuvat Palkka-infon jatko-osassa esitettyihin yleisökysymyksiin. Jaksossa käsitellään ylityön muodostumista konkreettisten tilanteiden kautta, pohditaan sairauspoissaolon perusteita sairausajan palkanmaksun näkökulmasta ja mietitään velvollisuutta maksaa odotusajan palkkaa. Palkkainfojen tallenteet: https://tyosuojelu.fi/live34.

Podcast-jakso18

Jakso 18: Totuus ajo- ja lepoajoista

Kuljettajien työ on säänneltyä monelta suunnalta. Jaksossa tarkastaja Johanna Paasonen ja lakimies Aki Eriksson keskustelevat kuljetusalan ajo- ja lepoajoista, ajopiirturin tai ajopäiväkirjan käyttämisestä sekä siitä, miten viranomaiset näitä valvovat.

Jakso17

Jakso17: Esihenkilötyön psykososiaalinen kuormitus hallintaan – vastauksia verkkoseminaarin yleisökysymyksiin

Miten esihenkilötyössä esiintyvä kuormitus tunnistetaan ja miten toimitaan sen vähentämiseksi? Entäpä jos esihenkilö kokee työssään häirintää? Tarkastajat Marjo Lindeberg ja Anu Pulkkinen keskustelevat verkkoseminaarin "Esihenkilötyön psykososiaalinen kuormitus hallintaan" yleisökysymyksistä. ⁠Verkkoseminaarin tallenne: https://tyosuojelu.fi/live33.

Kuuntele Spotifyssa

Kuuntele YouTubessa

Podcastin kolmannen kauden jaksot


Podcastin kolmannella kaudella jatketaan keskustelua ajankohtaisista työsuojeluteemoista

Jaksoissa pohdiskellaan työpaikoilla mieltä askarruttavia kysymyksiä muun muassa psykososiaalisesta työkuormituksesta sekä häirinnästä työelämässä. Pureudumme myös palkkaukseen liittyviin asioihin. 

Podcast-jakso16

Jakso 16: Verkkoseminaari Häirinnän ennaltaehkäisy ja käsittely työpaikalla – yleisökysymykset

Tarkastajat Niina Pentinmäki ja Katri Perttunen keskustelevat verkkoseminaarin "Häirinnän ennaltaehkäisy ja käsittely työpaikalla" yleisökysymyksistä. Jaksossa puhutaan muun muassa siitä, miten toimia, jos työntekijä ei halua viedä kokemaansa häirintäasiaa eteenpäin, ja miten esihenkilön tulee toimia, jos hän itse kokee häirintää, sekä pohditaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa maalittamista. Verkkoseminaarin tallenne ja aineisto: tyosuojelu.fi/live31.

Podcast-jakso15

Jakso 15: Verkkoseminaari Kemiallisten tekijöiden riskien arviointi työpaikalla –  yleisökysymykset

Tarkastaja Marjo Vänskä ja ylitarkastaja Hanna Vainio-Hietanen käsittelevät verkkoseminaarin ”Kemiallisten tekijöiden riskien arviointi työpaikalla” yleisökysymyksiä. Lisätietoa verkkoseminaarista ja sen tallenne: tyosuojelu.fi/live30. Keskustelussa mainitusta Nolliksesta eli Nolla tapaturmaa -foorumista löytyy tietoa Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa

Podcast-jakso14

Jakso 14: Palkkainfon yleisökysymykset

Jaksossa työsuojelun lakimiehet Aki Eriksson ja Tiia Keltto käsittelevät palkan määräytymistä koskevia kysymyksiä, joita yleisö esitti Palkkainfon yhteydessä. Työsuojeluhallinnon Palkkainfo järjestettiin 3.10.2023. Sen tallenne ja esitysmateriaali löytyvät sivulta tyosuojelu.fi/live27.

Podcast-jakso13: Verkkoseminaarin "Työn psykososiaalinen kuormitus – Miten laki velvoittaa työnantajaa?" yleisökysymykset

Jakso 13: Verkkoseminaarin "Työn psykososiaalinen kuormitus – Miten laki velvoittaa työnantajaa?" yleisökysymykset

Järjestimme syyskuussa 2023 verkkoseminaarin, jossa kerroimme työnantajan velvollisuuksista psykososiaalisen työkuormituksen ehkäisemisessä ja hallinnassa. Tarkastajat Katri Halen ja Katri Perttunen keskustelevat jaksossa yleisöltä saaduista kysymyksistä. Mitä käytännössä tarkoitetaan riskien arvioinnilla ja miten työnantajan pitäisi huomioida työntekijän henkilökohtaisia edellytyksiä? Entäpä miten työpaikoilla tulisi välttää haitallisen kuormituksen syntymistä ja mitkä ovat työsuojeluviranomaisen mahdollisuudet toimia tässä tukena.  Verkkoseminaarin tallenteen voit katsoa verkkopalvelussamme: www.tyosuojelu.fi/live28. Jaksossa mainitaan myös tekeillä oleva Työkyvyn digiopas, joka julkaistaan Suomi.fi-palvelussa loppukeväästä 2024.

Podcastin toisen kauden jaksot


Podcastin toisella kaudella keskustellaan työsuhteesta

Toisen kauden jaksoissa puhutaan työsuhteesta. Työsuojelun lakimiehet ja tarkastajat keskustelevat ajankohtaisista aiheista, kuten työsuhdetta säänteleviin lakeihin tulleista muutoksista ja työsuojelun valvonnasta sekä siitä, miten erilaiset työnteon muodot kuten kevytyrittäjyys vaikuttavat työsuhteen pelisääntöihin.  Käsittelemme podcastissa pääosin verkkoseminaarien yleisökysymyksiä. 

Podcast-jakso12: Vuosilomainfon yleisökysymykset

Jakso12: Vuosilomainfon yleisökysymykset

Lakimies Aki Eriksson ja tarkastaja Janne Honkonen vastaavat Vuosilomainfossa esitettyihin yleisökysymyksiin.
Vuosilomainfon tallenteen voit katsoa täältä: www.tyosuojelu.fi/live26.

Podcast-jakso11

Jakso 11: Biologisten tekijöiden vaarojen arviointi työpaikalla -verkkoseminaarin yleisökysymykset

Minkälaisia työpaikkoja koskee vaatimus arvioida biologisten tekijöiden aiheuttamat vaarat työssä? Miten huomioidaan erilaiset työtehtävät ja työvaiheet? Mitä luettelointi tarkoittikaan? Miten biologiset vaarat pitää arvioida juuri minun työtehtävissäni? Entäpä, jos kotipalvelun kohteessa on luteita, lähden työmatkalle tai käsittelen jätevesiä tai laboratorionäytteitä? Podcastissa ylitarkastajat Arja-Liisa Sikiö ja Ulla Riikonen käsittelevat 30.3.2023 järjestämässämme verkkoseminaarissa Biologisten tekijoiden vaarojen arviointi tyopaikalla esitettyjä yleisökysymyksiä.

Podcast-jakso10

Jakso 10: Kevytyrittäjä vai työsuhde valeasussa?

Yhä useampi työskentelee niin sanottuna kevytyrittäjänä, ja monille se on helppo keino saada lisätienestejä. Aina kevytyrittäjyydessä ei kuitenkaan ole kyse todellisesta yrittäjätoiminnasta. Työsuojeluviranomainen törmää entistä useammin siihen, että työnantaja tarjoaa työntekijälle kevytyrittäjyyttä välttyäkseen työnantajavelvollisuuksilta ja sivukuluilta. Jos työn tekemisen tapa yrittäjäsopimuksesta huolimatta täyttää työsuhteen tunnusmerkit, kuuluu työntekijälle lain mukaan työsuhteen edut, kuten vuosiloma, sairausloman palkka, vakuutukset ja työterveyshuolto. 

Miten viranomainen arvioi, onko kyse aidosta yrittäjyydestä vai työsuhteesta? Mitkä ovat työsuhteen tunnusmerkit, joihin kevytyrittäjän tilannetta valvonnassa peilataan? 
Podcastissa keskustelevat työsuojelun lakimies Aki Eriksson Lounais-Suomen aluehallintovirastosta ja työsuojelutarkastaja Juho Loukiala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Podcast-jakso9

Jakso 9: Vastauksia verkkoseminaarin "Työnantajan vastuu työväkivallan hallinnassa" yleisökysymyksiin

Podcastin yhdeksännessä jaksossa käsitellään 7.12.2022 järjestetyn verkkoseminaarin "Työnantajan vastuu työväkivallan uhan hallinnassa" yleisökysymyksiä. Aihe herätti paljon kiinnostusta ja kysymyksiä esitettiin reilusti yli 100. Kiitos kaikille tärkeistä ja hyvistä kysymyksistä! Kaikkiin kysymyksiin emme valitettavasti voi vastata, koska ne liittyvät joko toisen viranomaisen toimivaltaan tai sellaiseen lainsäädäntöön, jota työsuojeluviranomainen ei valvo.
Podcastissa keskustelevat tarkastaja Anne Myyryläinen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella juristina työskentelevä Anna Tiainen.
Katso verkkoseminaarin tallenne täältä: Tyosuojelu.fi/live22.

Podcast-tiivistelmät-jakso9

Podcast-jakso8

Jakso 8: Ongelmia työsuhteessa: Miten työsuojeluviranomainen voi auttaa?

Jaksossa käsitellään puhelinneuvontaan tyypillisesti tulevia yhteydenottoja ja valvonta-asian vireilletuloa sekä työsuojeluviranomaisen toimivaltaa antaa neuvoja ja tehdä valvontaa työsuhdeasioissa. Keskustelemassa ovat tarkastaja Eila Hasunen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta ja lakimies Aki Eriksson Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Podcast-jakso7

Jakso 7: Vaihteleva työaika – vastauksia verkkoseminaarin yleisökysymyksiin

Vaihteleva työaika tarkoittaa nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee esimerkiksi välillä 10–30 tuntia viikossa. Vaihtelevaa työaikaa koskeva lainsäädäntö muuttui elokuussa 2022. Verkkoseminaarissamme Vaihteleva työaika, jossa muutoksia käsiteltiin, esitettiin kaikkiaan yli 200 yleisökysymystä. Podcastissa näitä vaihtelevaan työaikaan liittyviä kysymyksiä käsittelevät lakimies Aki Eriksson ja työsuojelutarkastaja Saila Lähdesmäki.

Podcast-jakso1


Psykososiaalinen kuormitus työssä (jaksot 1–6)

Ensimmäinen kauden jaksoissa on aiheena psykososiaalinen kuormitus työssä. Äänessä työsuojelutarkastaja Katri Perttunen.

Jakso 1: Psykososiaaliset kuormitustekijät – mitä ne ovat?

Podcast-tiivistelmät-jakso1

Podcast-jakso2

Jakso 2: Haitallinen kuormitus ja riskinarvioinnin tavoitteet

Podcast-tiivistelmät-jakso2

Podcast-jakso3

Jakso 3: Kuormitustekijöiden selvittäminen ja tunnistaminen

Podcast-tiivistelmät-jakso3

Podcast-jakso4

Jakso 4: Psykososiaalisten riskien arviointi

Podcast-tiivistelmät-jakso4

Podcast-jakso5

Jakso 5: Miten kuormitusta vähennetään eli toimien suunnittelu ja toteutus

Podcast-tiivistelmät-jakso5

Podcast-jakso6

Jakso 6: Seuranta – vaikuttavatko toimet kuormitukseen?

Podcast-tiivistelmät-jakso6