Biologiset tekijät - Terveydenhuollon ennaltaehkäisevät toimet

Rokotukset

Työnantaja tarjoaa rokotukset työterveyshuollon arvioiman tarpeen mukaisesti.

Työnantajan tulee tarjota työntekijöille työterveyshuollon arvioiman tarpeen mukaiset rokotukset. Tehokkaita rokotteita on mahdollisuuksien mukaan annettava työntekijöille, jotka eivät ennestään ole immuuneja (vastustuskykyisiä) biologiselle tekijälle, jolle he työssään tai työmatkallaan altistuvat tai voivat altistua. Rokotuksen tulee olla työntekijöille maksuton. 

Biologisten tekijöiden luokituksesta löytyy tarkat tiedot niistä biologista tekijöistä, joita vastaan on olemassa tehokas rokote.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolta saa yksityiskohtaista tietoa kansallisesta rokotusohjelmasta ja työelämän rokotuksista.

Terveystarkastukset

Työtehtäviin voi liittyä erityistä sairastumisen vaara biologisten tekijöiden vuoksi. Työterveyshuolto määrittelee ne työtehtävät, joissa työntekijöille on tarpeen tehdä terveystarkastuksia erityisen sairastumisen vaaran vuoksi työtä aloitettaessa ja sen jälkeen määrävälein työn jatkuessa.

Tietoa terveystarkastuksista Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa.

Erityisäitiysvapaa

Raskaana olevia suojellaan biologisilta vaaroilta.

Raskaana oleva nainen on pyrittävä siirtämään muihin sopiviin tehtäviin, jos hänen työhönsä tai työoloihinsa liittyy kemiallinen aine, säteilyä tai tarttuva tauti, jonka arvioidaan aiheuttavan vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle (ellei vaaratekijää voida poistaa työstä tai työoloista). Jos hänelle ei voida järjestää muuta työtä, hänellä voi olla tietyin edellytyksin oikeus erityisäitiysrahaan, josta säädetään sairausvakuutuslaissa

Edellä tarkoitettuja tarttuvia tauteja ovat

  • toksoplasmoosi
  • listerioosi
  • vihurirokko
  • herpes
  • vesirokko
  • parvorokko
  • hepatiitti B ja C
  • sytomegalotulehdus
  • HIV
  • muut näihin verrattavat taudit.

Biologiset tekijät - Terveydenhuollon ennaltaehkäisevät toimet - Lainsäädäntö

Biologiset tekijät - Muualla verkossa Ennaltaehkäisy