Tilaajavastuu - Laiminlyöntimaksu

Tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. Tilaaja on laiminlyönyt selvitysvelvollisuutensa.
  2. Tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa tai yrityksen kanssa, jonka vastuuhenkilö taikka siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon.
  3. Tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan.

Laiminlyöntimaksun suuruus on 2 110 – 21 100 euroa.

Laiminlyöntimaksu määrätään korotettuna, mikäli tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, ettei sopimuspuolella ole tarkoitus noudattaa lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan. Korotettu laiminlyöntimaksu voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun tilaaja on solminut sopimuskumppanin kanssa sopimuksen, vaikka tilaaja on voinut käsittää sopimustarjouksesta, että työtä ei voi tehdä tarjotulla hinnalla sopimuksen mukaisen työtuloksen aikaansaamiseksi siten, että sopimuspuoli huolehtii työehtosopimuksen mukaisten palkkojen maksamisesta ja lakisääteisistä maksuista. Korotettu laiminlyöntimaksu voidaan määrätä myös silloin, kun tilaaja on solminut sopimuksen sopimuskumppanin merkittävästä verovelasta huolimatta. Korotetun laiminlyöntimaksun suuruus on vähintään 21 100 euroa ja enintään 68 500 euroa.

Laiminlyöntimaksu on sopimuskohtainen. Päätöksen laiminlyöntimaksun määräämisestä tekee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.