Lähetetty työtekijä - Tapaturmavakuuttaminen

Tapaturmavakuutuslain perusteella työnantajan on Suomessa otettava työntekijöilleen tapaturmavakuutus työnteon alkamisesta lähtien. Laki lähetetyistä työntekijöistä ei sisällä määräystä tapaturmavakuutuslain soveltamisesta, jolloin velvollisuus tapaturmavakuuttamisesta riippuu siitä, mistä maasta lähetetty työntekijä tulee Suomeen.

Velvollisuus tapaturmavakuuttamiseen riippuu siitä, mistä maasta lähetetty työntekijä tulee.

EU-/ETA-maat

EU-/ETA-maiden välillä muuttavien sosiaaliturvaa säätelee EU-lainsäädäntö sosiaaliturvasta (EY:n sosiaaliturva-asetus N:o 883/2004).

Työntekijä, jonka työnantaja lähettää toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä lukuunsa, on edelleen lähtömaansa lainsäädännön alainen, jos työntekijän työskentelyn arvioitu kesto on enintään 24 kuukautta ja häntä ei lähetetä korvaamaan toista työntekijää. Työntekijälle voidaan tällöin myöntää A1-todistus. Jos EU-maasta Suomeen lähetetyn työntekijän arvioitu työskentely Suomessa on enemmän kuin 24 kuukautta, sovelletaan häneen Suomen lainsäädäntöä työskentelyn alusta alkaen.

A1-todistus vastaa ja korvaa aiemmat todistukset E101 ja E103. Aiemmin annetut E101 ja E103 -todistukset ovat kuitenkin voimassa niiden voimassaoloajan eli niiden tilalle ei tarvitse hakea A1-todistusta.

Sosiaaliturvasopimukset ja kolmannet maat

Tolpassa kiipeämistä. Kuvituskuva.Suomi on solminut kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia, joilla on vaikutusta Suomen ja sosiaaliturvasopimusmaan välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan. Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Israelin, Kanadan, Yhdysvaltojen, Kiinan, Etelä-Korean ja Intian kanssa. Erikseen sosiaaliturvasta on sovittu Québecin provinssin kanssa.

Suomen tekemissä kahdenvälisissä sosiaaliturvasopimuksissa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa saattaa olla sääntöjä siitä, miten lähetetyn työntekijän asema määräytyy. Lisätietoa kahdenvälisistä sosiaaliturvasopimuksista sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelussa: Kansainvälinen sosiaaliturva.

Kaikki kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset eivät kata samoja etuuksia. Esimerkiksi Kanadan ja Yhdysvaltojen sopimukset eivät sisällä pakollista tapaturmavakuutusta. Näistä maista tuleville työntekijöille on otettava erillinen tapaturmavakuutus Suomessa.

Lähetetyn työntekijän A1-todistus

Niistä maista, joiden kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Venäjä, Aasian maat ja useimmat Etelä-Amerikan valtiot), lähetettyyn työntekijään sovelletaan sekä lähtö- että tulomaassa omia kansallisia lainsäädäntöjä.

Jos lähetetty työntekijä tulee EU- tai ETA-maasta ja hänellä on voimassa oleva niin sanottu lähetetyn työntekijän todistus (A1-todistus), ei hänelle tarvitse ottaa tapaturmavakuutusta Suomessa. Todistuksen perusteena pitää olla, että henkilön on lähettänyt Suomeen sellainen työnantaja, joka tavallisesti toimii kotimaassaan. Jos todistusta ei ole, työntekijään sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä ja työnantajan on otettava hänelle tapaturmavakuutus Suomessa.

Jos lähetetty työntekijä on lähetetty niin kutsutusta kolmannesta maasta (ei EU- tai ETA-maasta), on hänelle otettava tapaturmavakuutus Suomessa.

Aiheesta lisää: Työtapaturmat

Tapaturmavakuutuksen laiminlyönti

Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantaja on täyttänyt vakuuttamisvelvollisuutensa. Jos työnantaja ei ole vakuuttanut työntekijöitään tapaturman varalta, on työsuojeluviranomaisen ilmoitettava tästä viipymättä Tapaturmavakuutuskeskukselle. Työnantajalle voidaan tämän johdosta määrätä vakuutusmaksua vastaava maksu ja laiminlyöntimaksu.

Aiheesta lisää Tapaturmavakuutuskeskuksen verkkosivulla Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuuden valvonta.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?