Maallikon sähkötyöt - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Perehtyneen tai opastetun henkilön on riittävää huolellisuutta noudattaen sallittua tehdä seuraavia sähköalan töitä:

  • enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotusta ja kiinnitystä, yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotöitä sekä näihin rinnastettavia töitä
  • nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtosähkö- (ac) tai 120 voltin tasasähkölaitteistoihin (dc) kohdistuvia sähkötöitä
  • käyttötöitä sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta
  • omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaamista, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan.

Maallikon sähkötyöt - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Älä tee vähäisintäkään sähköalan työtä, jos et ole perehtynyt tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin tai et ole saanut niihin opastusta.

Maallikon sähkötyöt - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Teetä sähköalan töitä vain alan ammattilaisilla.

Maallikon sähkötyöt - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

  • 14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
  • 39 § Fysikaaliset tekijät ja sähköturvallisuus

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta (749/2001)

Maallikon sähkötyöt - Sanasto

Sanasto

Maallikko Henkilö, joka ei ole ammattihenkilö eikä opastettu henkilö.
Opastettu henkilö sähköalalla Henkilö, jonka sähköalan ammattihenkilöt ovat opastaneet työhön siten, että hän kykenee välttämään sähkön aiheuttamat vaarat.
Ammattihenkilö sähköalalla Henkilö, jolla on soveltuva koulutus ja kokemus, joiden perusteella hän kykenee arvioimaan riskit ja välttämään sähkön mahdollisesti aiheuttamat vaarat.
Opastus ja ohjeistus sähköalalla Sähkölaitteistossa työskentelyyn liittyvät suulliset tai kirjalliset ohjeet.
Sähkötyö Työ sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä, kuten testaus ja mittaus, korjaus, vaihtaminen, muuttaminen, laajentaminen, asentaminen ja tarkastaminen.
Muu kuin sähkötyö Sähkölaitteiston läheisyydessä tapahtuva työ, kuten rakentaminen, kaivaminen, siivoaminen, maalaaminen.