Julkaisut - Raportit

Tälle sivulle on koottu julkaisujärjestyksessä työsuojeluhallinnon julkaisemat raportit vuoden 2017 alusta lähtien. Raportit on laadittu helposti näytöllä selattavaksi verkkojulkaisuiksi ja niistä on saatavissa myös kevyempi pdf-versio, joka voidaan tulostaa A4-koossa. Sivua täydennetään sitä mukaa, kun uusia raportteja valmistuu.
 

Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna 2023 -raportin kansi

 

Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna 2023

Pdf-julkaisu


Työsuojeluhallinnon julkaisuja 1fin/2024
ISBN: 978-952-479-372-8 | ISSN: 2737-0879

 

Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna 2022 -raportin kansi

Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna 2022

Pdf-julkaisu

Saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.
Työsuojeluhallinnon julkaisuja 5fin/2023
ISBN: 978-952-479-369-8 | ISSN: 2737-0879

 

Työntekijöiden lähettämisen valvonta ja lähettämisilmoitukset vuonna 2022 -raportin kansi

Työntekijöiden lähettämisen valvonta ja lähettämisilmoitukset vuonna 2022

Pdf-julkaisu

Saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.
Työsuojeluhallinnon julkaisuja 4fin/2023
ISBN: 978-952-479-366-7 | ISSN: 2737-0879

 

Häirinnän ja työssä kuormittumisen asiakasaloitteinen valvonta vuonna 2022 -raportin kansi

Häirinnän ja työssä kuormittumisen asiakasaloitteinen valvonta vuonna 2022

Pdf-julkaisu

Saatavana myös ruotsiksi.
Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3fin/2023

ISBN: 978-952-479-362-9 | ISSN: 2737-0879

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2022 -raportin kansi

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2022

Pdf-julkaisu

Saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.
Työsuojeluhallinnon julkaisuja 1fin/2023
ISBN: 978-952-479-359-9 | ISSN: 2737-0879

 

null

Häirinnän ja työssä kuormittumisen asiakasaloitteinen valvonta vuonna 2021

Pdf-julkaisu

Saatavana myös ruotsiksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 4/2022
ISBN: 978-952-479-341-4 | ISSN: 2737-0879

 

null

Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna 2021

Pdf-julkaisu

Saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3/2022
ISBN: 978-952-479-343-8 | ISSN: 2737-0879

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna  2021 -raportin kansikuva

 

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2021

Pdf-julkaisu

Saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 1/2022
ISBN: 978-952-479-335-3 | ISSN: 2737–0879

Henkilönsuojainten valtakunnallinen markkinavalvontahanke 2020 -loppuraportin kansikuva

 

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2020 loppuraportti

Pdf-julkaisu (235 kt)

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 4fin/2021
ISBN: 978-952-479-333-9 | ISSN: 2737–0879

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2020 -raportin kansikuva

 

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2020

Pdf-julkaisu (485 kt)

Saavatana myös ruotsiksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3/2021
ISBN: 978-952-479-303-2 | ISSN: 2737–0879

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2019 -julkaisun kansikuva

 

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2019

Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Saatavana myös ruotsiksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3/2020

 

Yhteiset työpaikat 2016-2019-hankkeen loppuraportin kansi

Yhteiset työpaikat 2016–2019

Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Valtakunnallisen tutkimus-, valvonta- ja viestintähankkeen loppuraportti

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3/2020

Henkilönsuojainten markkinavalvontakampanja 2019 -loppuraportin kansi

Henkilönsuojainten valtakunnallinen markkinavalvontahanke 2019

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Loppuraportti

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 1/2020

null

Työsuojeluhallinnon valvonta- ja viestintähanke YKSOTE-kuormitus 2017-18

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Loppuraportti

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 9/2019

null

 

Häirinnän ja työssä kuormittumisen asiakasaloitteinen valvonta työsuojeluviranomaisessa vuonna 2018

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 8/2019

null

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2018

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 7/2019

null

Kemiallisten tekijöiden tila rakennusalalla

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Tutkimusraportti

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 6/2019

Työturvallisuus vuokratyössä -julkaisun kansi

Työturvallisuus vuokratyössä EU-hanke 2018

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Loppuraportti

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2019

Julkaisun kansikuva, häirintäraportti 2017

Henkilönsuojainten markkinavalvontahanke 2018

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Loppuraportti

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 1/2019

Julkaisun kansikuva, häirintäraportti 2017

Häirintä asiakasaloitteisessa valvonnassa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilla 2017

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Raportti valvonnan tuloksista, saatavana myös ruotsiksi

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3/2018

Syrjinnän kiellon valvonta 2017. Raportin kansi

Syrjinnän kiellon valvonta työsuojeluviranomaisessa vuonna 2017

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Raportti valvonnan tuloksista, saatavana myös ruotsiksi

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2018

Yhteiset työpaikat -raportin kansi

Yhteiset työpaikat

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Tutkimusraportti

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 10/2017

Työturvallisuuskilpailujen vaikuttavuus -raportin kansi

Työturvallisuuskilpailujen vaikuttavuus

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Työsuojelutarkastajat turvallisuustason mittaajina

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 9/2017

Työsuojeluvalvonta Etelä-Suomessa 2016 -kansi

Työsuojeluvalvonta Etelä-Suomessa 2016

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Raportti Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toiminnasta ja valvontahavainnoista

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 8/2017

Syrjinnän kiellon valvonta Etelä-Suomessa 2016 -kansi

Syrjinnän kiellon valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2016

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Raportti yhdenvertaisuuslain asiakasaloitteisesta valvonnasta työelämässä

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 6/2017

Häirinnän valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2016 -kansi

Häirinnän valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2016

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Raportti häirinnän ja epäasiallisen kohtelun asiakasaloitteisesta valvonnasta

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 5/2017

Raportin kansikuva

Henkilönsuojainten markkinavalvontakampanjan 2016 loppuraportti

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Ammattikäyttöön tarkoitettujen vedessä käytettävien henkilönsuojainten markkinavalvontakampanjan loppuraportti

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 4/2017

Tilaajavastuuvalvonta 2016 -raportin kansikuva

Tilaajavastuuvalvonta 2016

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen raportti

Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3/2017