Vuosiloma - Oikeus vapaaseen osa-aikatyössä

Osa-aikatyössä, jossa on työtä alle 14 päivää tai alle 35 tuntia kalenterikuukaudessa, vuosilomaa ei kerry lainkaan. Osa-aikatyötä tekevällä on kuitenkin oikeus vapaaseen ja lomakorvaukseen.

Vapaata kertyy kaksi arkipäivää kaikilta niiltä kalenterikuukausilta, joina työsuhde on voimassa. Siis myös niiltä kuukausilta, joina työtunteja ei ole lainkaan. Työntekijällä on siten työsuhteen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää jokaista työkuukautta kohden.

Vapaaseen ovat oikeutettuja myös työnantajaan työsuhteessa olevat perheenjäsenet, jos yrityksessä ei ole muuta työvoimaa, ja omassa kodissaan työtä tekevät.

Vapaan ajalta maksetaan lomakorvaus. Se maksetaan vapaan yhteydessä tai muuten viimeistään lomakauden päättyessä 30. syyskuuta.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?