Semester - Rätt till ledighet i deltidsarbete

I deltidsarbete där arbetstiden är under 14 dagar eller under 35 timmar per kalendermånad intjänas ingen semester. Deltidsarbetande personer har dock rätt till ledighet och semesterersättning.

Två vardagar ledighet intjänas för alla de kalendermånader då anställningsförhållandet är i kraft, alltså även för de månader då det inte finns några arbetstimmar. Så länge anställningsförhållandet varar har arbetstagaren rätt att vid behov ta ut två lediga vardagar för varje arbetsmånad. 

Även familjemedlemmar med anställningsförhållande till arbetsgivaren har rätt till ledighet, om företaget saknar annan arbetskraft, och de som arbetar i eget hem.

Semesterersättning betalas för ledigheten. Den betalas i samband med ledigheten eller senast den 30 september när semesterperioden går ut.