Arbetsavtal - Prövotidsvillkor

Om man i början av ett anställningsförhållande kommer överens om en prövotid, måste man avtala tydligt om detta.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid som infaller i början av anställningen. Detta ska avtalas så att arbetsgivaren och arbetstagaren är klart medvetna om prövotidsvillkoret och prövotidens längd.

Prövotid kan avtalas oavsett arbetsavtalets längd. Denna ska avtalas innan arbetet inleds på grund av att prövotiden börjar räknas från den tidpunkt då arbetet inleds. Ett prövotidsvillkor ska uttryckligen också avtalas för ett arbetsavtal för viss tid som grundar sig på ett läroavtal.

Om arbetsgivaren är skyldig att iaktta ett kollektivavtal, ska arbetsgivaren beakta bestämmelserna om prövotid i detta. Arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren om tillämpningen av denna bestämmelse när arbetsavtalet ingås.

Båda parterna kan häva arbetsavtalet under prövotiden. Ett arbetsavtal får dock inte hävas med hänvisning till grunder som är diskriminerande eller i övrigt osakliga med tanke på prövotidens syfte.

Hur lång kan prövotiden vara?

Prövotidens maximala längd är sex månader. Om arbetstagaren under prövotiden på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet har varit frånvarande från arbetet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period om 30 kalenderdagar som ingått i respektive period av arbetsoförmåga eller familjeledighet. Arbetstagaren underrättas om förlängningen innan prövotiden går ut.

I ett arbetsavtal för viss tid får prövotiden jämte förlängningar vara högst hälften av avtalets längd, dock inte mer än sex månader.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?