Ensiapu kemikaalitapaturmissa ja -onnettomuuksissa ruotsi - Sisältö

Källa: Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet -turvallisuusohjeet, Arbetshälsoinstitutet (på finska, en del av anvisningarna har svensk sammanfattning).

Om man inte känner till instruktionerna för första hjälpen ska de kontrolleras i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatabladet ges också till räddningspersonalen genast när de kommer till platsen. På så sätt får också räddningspersonalen nödvändig information om kemikaliens faror, rätt skydd och instruktioner för första hjälpen. Därför ska säkerhetsdatabladen för användning av särskilt farliga kemikalier vara lättillgängliga på den plats där kemikalierna används eller lagras.

Den person som ger första hjälpen ska skydda sig efter behov. Till exempel andningsskydd behövs för att skydda sig mot klor och ammoniak samt hållbara skyddshandskar vid stänkskador med starka baser och syror. Den exponerade patienten hålls i vila och varm. För en patient som har inandat irriterande gas rekommenderas en halvsittande eller sittande ställning.

Allmänna rutiner vid kemikalieolyckor

Insatserna vid en kemikalieolycka medför risker. Därför är det viktigt att utryckningsgruppen som anländer till olycksplatsen följer brandkårens och den närvarande personalens anvisningar om platsen och hur de ska ta sig fram tryggt. Personalen ska också på ett ändamålsenligt sätt skydda sig med personlig skyddsutrustning, såsom helansiktsskydd som dras på tillräckligt varma kläder, till exempel en kemikalieskyddsdräkt av polyeten, gummi eller plast, med skyddshandskar, gummistövlar och ett filter som lämpar sig för kemikalien.

En annan viktig princip berör rengöringen då det gäller patienter som exponerats för kemikalier. Om patientens kläder är nedsmutsade av det giftiga eller frätande ämnet eller om gaser eller ånga frigörs från klädseln och orsakar allvarlig irritation i slemhinnorna ska kläderna genast då det är möjligt avlägsnas och patienten ska få nya kläder. Vid intagning ska man vara beredd på att tvätta huden. Det är svårt att rengöra när man är ute i kylan, eftersom avlägsnandet av kläderna medför en omedelbar risk för hypotermi. Därför är det viktigt att förbereda sig på förhand genom att skaffa tillfälliga kläder, såsom filtar, skyltar, sovsäckar och liggunderlag.

Ensiapu kemikaalitapaturmissa ja -onnettomuuksissa ruotsi - plussisällöt

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?