Semester - Intjäning av semesterdagar -alasivu

Antalet semesterdagar beräknas enligt kvalifikationsåret. Det är perioden mellan 1.4 och 31.3 (t.ex. 1.4.2019–31.3.2020).

Antalet semesterdagar som intjänas är

  • 2 dagar/månad om man arbetar minst 14 dagar eller 35 timmar per kalendermånad och anställningsförhållandet varat mindre än ett år 31.3
  • 2,5 dagar/månad om man arbetar minst 14 dagar eller 35 timmar per kalendermånad och anställningsförhållandet varat minst ett år 31.3. Halva semesterdagar avrundas alltid uppåt. 

14-dagarsregeln omfattar alla som enligt avtal arbetar minst 14 dagar under alla månader. De intjänar semester för varje kalendermånad under vilken de har minst 14 arbetsdagar eller dagar som likställs med arbetsdagar.

35-timmarsregeln omfattar alla som enligt avtal arbetar mindre än 14 dagar per månad, men minst 35 timmar under minst en månad. De intjänar semester för varje kalendermånad under vilken de har minst 35 arbetstimmar eller timmar som likställs med arbetstimmar.

Kollektivavtalet kan ha avtalat om en längre semester än semesterlagen.

Om flera på varandra följande arbetsavtal ingåtts efter varandra eller om de omedelbart följt efter varandra anses anställningsförhållandet vid beräkningen av semesterrätten ha varit fortlöpande.

Semester intjänas inte i deltidsarbete om arbetsmängden antingen är under 14 dagar eller under 35 timmar per kalendermånad. Deltidsarbetande personer har dock rätt till ledighet.

Semester intjänas för tid som är likställd med arbetad tid i enlighet med semesterlagen. Som tid som är likställd med arbetad tid betraktas frånvarotid för vilken arbetsgivaren enligt lagen är skyldig att betala lön till arbetstagaren. Som tid som är likställd med arbetad tid betraktas dessutom arbetsdagar eller arbetstimmar under vilka arbetstagaren, medan anställningsförhållandet pågår, är förhindrad att utföra arbete till exempel på grund av graviditets-, särskild graviditets- eller föräldraledighet, tillfällig vårdledighet, frånvaro av tvingande familjeskäl, sjukdom eller olycksfall, medicinsk rehabilitering eller permittering (en fullständig förteckning finns i 7 § i semesterlagen).

Under frånvaro på grund av graviditets-, särskild graviditets- eller föräldraledighet, tillfällig vårdledighet och tvingande familjeskäl omfattar tiden som likställs med arbetad tid och under vilken man tjänar in semesterdagar högst 156 vardagar, det vill säga ungefär sex månader. Mera information om hur semestern bestäms finns på sidan Familjeledigheter.

Extra lediga dagar som kompletterar semestern

En arbetstagare har rätt till extra lediga dagar som tillägg till semestern, om den av arbetstagaren intjänade semestern för ett fullt kvalifikationsår understiger 24 dagar till följd av sjukdom, olycka eller läkarordinerad medicinsk rehabilitering. I så fall beaktas högst 75 arbetsdagar under kvalifikationsåret. Rätt till extra lediga dagar föreligger dock inte längre efter det att frånvaron kontinuerligt fortgått över 12 månader.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?