Blanketter - Yleistä

Arbetarskyddsmyndighetens blanketter har samlats på denna sida i alfabetisk ordning. På sidan hittar du blanketter som anknyter till tillstånds- och anmälningsförfarande och bland annat dokumentmallar för arbetsavtal och arbetsintyg. Blanketterna är främst i pdf- och Word-format.

A

Anmälan om olycksfall i arbetet till arbetarskyddsmyndigheten (pdf)

Anmälan av en person med yrkesutbildning inom social- och hälsovården om en persons lämplighet att arbeta som laddare (pdf)

Anmälan om anlitande av unga arbetstagare åldern 16-17 år för farligt arbete (pdf)

Anmälan om förlängning av utstationeringens varaktighet (nätblankett)

Anmälan om ordnande av utbildning för laddare (pdf)

Anmälan om utstationering av arbetstagare (nätblankett)

Anmälan om yrkessjukdom eller misstänkt yrkessjukdom eller annan arbetsrelaterad sjukdom (pdf)

Anmälan till arbetsgivaren om belastning i arbetet (pdf)

Anmälan till arbetsgivaren om trakasserier som upplevts i arbetet (pdf)

Ansprak på lönefordran - efter avslutat anställningsförhållande (doc)

Ansprak på lönefordran - under pågående anställningsförhållande (doc)

Ansökan: Dispens för arbete som utförs endast tidvis (pdf)

Ansökan: Dispens för att använda periodarbete (pdf)

Ansökan: Dispens för avvikelse från skyldigheten att göra upp en arbetsskiftsförteckning (pdf)

Ansökan: Dispens för utförande av nattarbete (pdf)

Ansökan om tillstånd att köra kran på en specifik byggarbetsplats (pdf)

Ansökan om tillstånd för asbestsanering (pdf) 

Ansökan om undantagstillstånd för att få anlita barn under 14 år vid film-, scen- och motsvarande arbeten (pdf)

Arbetsavtal på svenska, finska, engelska (Obs! Blanketten på engelska håller på att uppdateras.)

Arbetsintyg med bedömning (pdf)

Arbetsintyg utan bedömning (pdf)

B

Begäran om handlingar av arbetsgivaren (pdf)

Begäran om tillsyn av anställningsförhållande (pdf)

Blankett för anmälan om nödarbete (pdf)

Blankett för anmälan om uppsägning av anställningförhållande (pdf)

Blankett för uppföljning av arbetstiden (pdf)

F

Förhandsanmälan om asbestsanering (doc)
Förhandsanmälan om asbestsanering - webblankett | Anvisning för ifyllande av webblanketten (pdf)

Förhandsanmälan om bas för insamlare av naturprodukter (webblankett)

Förhandsanmälan av byggarbete (pdf)
Förhandsanmälan av byggarbete (webblankett) | Anvisning för ifyllande av webblanketten (pdf)

H

Hälsotillståndsförsäkran för sjötjänst (suomi.fi)

I

Information om de centrala villkoren i arbetet (pdf)

K

Kompetensbrev för laddare: Ansökan om eller förnyande av kompetensbrev (pdf)

L

Läkarundersökning av sjöman (suomi.fi)

M

Meddelande om uppsägning av arbetsförhållandet sedan permitteringen varat i minsta 200 dagar (pdf)

P

Varsel om permittering / Permitteringsintyg (pdf)

Person som har behörighet att utföra asbestsanering (pdf)

R

Register över tillstånd för asbestsanering: Samtycke till att kontaktuppgifter publiceras i offentlig datatjänst (pdf)

U

Uppgifter om anställda utlännigar (Utlänningslag 86 a §) (doc)

Uträkning av semesterlön / Semesterersättning (pdf)

V

Varning (pdf)