familjeledighet - Vårdledighet - 1.8.2022 alkaen

Arbetstagaren har rätt att utan att anställningsförhållandet avbryts ta ut vårdledighet för att vårda sitt barn eller något annat barn som stadigvarande bor i samma hushåll tills barnet fyller tre år.

Rätten att ta ut vårdledighet för föräldrar till adoptivbarn fortsätter dock tills det gått två år från att barnet adopterades, dock högst tills barnet börjar skolan.

Arbetstagare har rätt till två perioder av vårdledighet. Perioden ska vara minst en månad lång. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock avtala om fler perioder eller perioder av vårdledighet som är kortare än en månad.

Endast den ena föräldern eller vårdnadshavaren kan beviljas vårdledighet samtidigt. Under graviditets- och föräldraledigheten kan den ena föräldern eller vårdnadshavaren dock ta ut en period vårdledighet.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?