Maskiners och arbetsredskaps säkerhet - Skydd av maskiner

Maskinsäkerheten kan förbättras bland annat genom konstruktioner och anordningar som förhindrar tillträde till farliga områden.

De maskiner som används ska vara säkra för användaren. Maskinernas olycksbenägna ställen ska skyddas ändamålsenligt.

Vid valet av skyddsteknik ska man åtminstone beakta att

  • skydden inte medför ytterligare risker
  • skydden är tillräckligt hållfasta med tanke på ändamålet
  • skydds- och säkerhetsanordningarna är sådana att de inte kan kringgås lätt
  • skyddsanordningarna är tillräckligt långt borta från de farliga ställena
  • skydden inte i onödan begränsar sikten på maskinens driftsområde
  • skydden tillåter nödvändiga service- och underhållsåtgärder.

Det finns en hel del branschvisa standarder för skyddstekniker som är möjliga med dagens teknik.