Guider - Alasivu

På denna sida finns guider som arbetarskyddsförvaltningen publicerat sammanställda i alfabetisk ordning. Från och med år 2017 har guiderna utformats som nätpublikationer som är enkla att bläddra i på skärmen, och även lättare pdf-versioner, som kan skrivas ut i A4-format, är tillgängliga. Sidan kompletteras allt eftersom nya guider publiceras.

Utländsk arbetstagare i Finland

Pdf-fil (429 kB)

Information för utländska arbetstagare om grundprinciperna för arbete i Finland.

Tillgänglig på 18 olika språk.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 5swe/2021
ISBN: 978-952-479-308-7 (pdf) | ISSN: 2737-0879

 

Arbetarskyddshandbok för småhusbyggare

Pdf-fil (772 kB)

Tillgänglig också på finska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2swe/2021
ISBN: 978-952-479-302-5 | ISSN: 2737-0879

Metodbeskrivning för enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer

 

Metodbeskrivning för enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer

Pdf-fil

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 10/2019

 

Främjande av likabehandling på arbetsplat - Anvisningar för arbetsgivaren

Blädderversion | Pdf-fil

Arbetsgivare är förpliktad att främja likabehandling på arbetsplatsen. I guiden berättas hur man kan utveckla arbetsförhållanden och handlingssätt som är icke-diskriminerande och främja likabehandling systematiskt.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 4/2019

Beställaransvarslagen

Beställaransvarslagen

Pdf-fil (417 kB) | Lättare pdf-fil (187 kB) 

Beställarens ansvar när utomstående arbetskraft används. Tiillgänglig på fem språk utöver svenska:
- finska: Pdf-fil (392 kB) | Lättäre pdf-fil (163 kB)
- engelska: Pdf-fil (425 kB) | Lättare pdf-fil (178 kB)
- estniska: Pdf-fil (385 kB) | Lättare pdf-fil (162 kB)
- ryska: Pdf-fil (405 kB) | Lättare pdf-fil (168 kB)
- polska: Pdf-fil (410 kB) | Lättare pdf-fil (179 kB)

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 1/2017 (uppdaterad 9/2021)

Hälsosamt och säkert arbete - Handbok för arbetsgivaren

Hälsosamt och säkert arbete - Handbok för arbetsgivaren

Blädderversion | Pdf-fil

Handboken riktas speciellt till mikro- och småföretagare. Den vägleder företagaren att ta hand om centrala processer i arbetssäkerhet och företagshälsovård. Tillgänglig också på finska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 3/2019

Psykosocial belastning på arbetsplatsen

Psykosocial belastning på arbetsplatsen

Blädderversion | Pdf-fil

Broschyren erbjuder metoder för att utreda, bedöma och hantera psykosocial belastning. Tillgänglig också på finska och engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2/2017

Trakasserier och osakligt bemötande i arbetet

Trakasserier och osakligt bemötande i arbetet

Blädderversion | Pdf-fil

Tillgänglig också på finska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 4/2018