Östra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetsmiljön, arbetsförhållanden och villkoren för anställningsförhållandet. Vi betjänar vardagar kl. 8.00–16.15. 

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

E-post:
[email protected]

Postadress:
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
PB 8
13035 AVI

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Hallituskatu 14
70100 Kuopio

Telefonväxel:
0295 016 000

Nationell telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.