Bas för insamlare av naturprodukter - Yleistä

Aktörer inom branschen för insamling av naturprodukter ska på förhand meddela arbetarskyddsmyndigheten var insamlarnas baser är belägna. Skyldigheten gäller en aktör som själv eller för vars räkning en annan aktör ordnar inkvartering för insamlaren, insamlingsredskap och -utrustning eller fordon med det huvudsakliga syftet att av insamlaren köpa de naturprodukter som denne samlat in. Om basen ändras under insamlingsperioden ska även en förhandsanmälan göras om den nya basen.

Hur anmälan lämnas in

Anmälan lämnas in till arbetarskyddsmyndigheten på en elektronisk blankett. Arbetarskyddsmyndigheten kvitterar den mottagna förhandsanmälan till den e-postadress som aktören angivit inom en vecka från att ha mottagit anmälan.

Elektronisk blankett: Förhandsanmälan om bas för insamlare av naturprodukter
 

Bas för insamlare av naturprodukter - Lainsäädäntö

Bas för insamlare av naturprodukter - Muualla Tyosuojelu.fissä