Västra och Inre Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetsmiljön, arbetsförhållanden och villkoren för anställningsförhållandet. 

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

Besöksadresser

Vi tar emot kunder på plats endast efter överenskommelse i Tammerfors, Jyväskylä och Vasa. Om du vill boka tid, kontakta oss via e-post: [email protected].

Tammerfors
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors

Jyväskylä
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Hannikaisenkatu 47, 40100 Jyväskylä

Vasa
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Wolffskavägen 35, 65200 Vasa