Lähetetty työntekijä - Ilmoitus lähettämisen keston pidentämisestä

På motiverad begäran av det utstationerande företaget kan en 12 månaders anställning förlängas till högst en 18 månaders anställning. De ytterligare anställningsvillkoren för långvarig utstationering börjar tillämpas först efter den anmälda förlängningen, om utstationeringen fortsätter i samma uppgifter på samma arbetsplats.

Det utstationerande företaget ska motivera sin anmälan om förlängning av perioden, eftersom en förlängning inte godkänns på basis av en helt grundlös anmälan. Det utstationerande företaget, dvs. arbetsgivaren, ska begrunda behovet av att ändra tidsgränsen och motivera förlängningen. Det är inte fråga om ett tillståndsförfarande, men en motivering förutsätts för anmälan. Endast helt omotiverade eller uppenbart bristfälligt motiverade anmälningar kan avvisas, vilket innebär att perioden på 12 månader inte förlängs, och de ytterligare anställningsvillkoren ska börja tillämpas omedelbart.

Förlängningens varaktighet bestäms enligt anmälan, men den kan vara högst sex månader.

Anmälan lämnas elektroniskt till arbetarskyddsmyndigheten före utgången av den i Finland utstationerade arbetstagarens arbetsperiod på 12 månader. Anmälan lämnas elektroniskt med en webblankett Anmälan om förlängning av utstationeringens varaktighet.

Arbetarskyddsmyndigheten tar emot anmälningarna och ger efter behov en uppmaning om att lämna motiveringar.

Ändringar i utstationeringens varaktighet ska alltid meddelas arbetarskyddsmyndigheten separat

Blanketten Anmälan om förlängning av utstationeringens varaktighet används endast för begäran om förlängning av tidsgränsen för de ytterligare anställningsvillkoren. En förlängning av den utstationerade arbetstagarens arbete är alltid en väsentlig förändring. En kompletterande anmälan om förlängningen ska också göras på en webblankett för alla utstationerade arbetstagare vars utstationering tar längre tid än vad som tidigare anmälts till arbetarskyddsmyndigheten.