Avlöning – Kollektivavtal inom industribranschen

Kollektivavtal inom industribranschen

Ta reda på kollektivavtalet för det arbete som utförs. Via länken kommer du till kollektivavtalet för att säkerställa lönen och ersättningarna.

Metallindustrin

Metallproduktindustrin, elektronik- och elindustrin, metallförädling samt maskin- och fordonsindustrin:
Arbetstagare inom teknologiindustrin
Tjänstemän inom teknologiindustrin
Högre tjänstemän inom teknologiindustrin

Arbeten inom plåt- och industriisoleringsbranschen:
Plåt- och industriisoleringsbranschen

El- och energiindustrin

Bygg-, reparations-, service- och underhållsarbeten på elanläggningar eller uppgifter i nära anslutning till dessa eller reparationer och underhåll av elapparater:
Elektrifierings- och elinstallationsbranschen

Arbeten inom energiindustrin:
Tjänstemän inom energiindustrin
Högre tjänstemän inom energiindustrin

Datakommunikations-, informations-, nätverksteknologibranschen eller därmed väsentligt jämförbara branscher:
Energi-, IKT- och nätverksbranschen
Kollektivavtal för Elbranschen Energi-ICT-Nätverk 2023–2025

Jord- och skogsbruk

Arbete på gårdar med frilandsodling och i samband med dem vid vidareförädling och förpackningsanläggningar, avbytarverksamhet inom gårdsbruket, djurgårdar, trav- och ridstall, djurhem, husdjursgårdar och -parker samt andra företag som idkar landsbygdsnäringar:
Landsbygdsnäringar

Tillverkning av trävaruprodukter, skogsvårds- och skogsförbättringsarbete, övrigt skogsarbete, flottning samt relaterade arbeten:
Skogsbranschen

Maskinell skogshuggning, tillverkning och behandling av trävaruprodukter samt lossning och lastning av trävaror i industrianläggningar, lager eller hamnar:
Skogsmaskinsbranschen

Produktion av blommor, grönväxter, grönsaker, plantor och svampar, företag som hyr ut och underhåller växter samt blomsterhus och parti- och detaljhandel med trädgårdsprodukter:
Trädgårdsbranschen

Torvproduktionsarbeten, säsongarbete:
Torvproduktionsbranschen

Övriga arbeten i anslutning till plantskolebranschen, såsom skakning av träd, insamling av kottar från rotstående träd, fröodlingsarbeten och skogsförädlingsarbeten:
Plantskolebranschen

Arbete på pälsfarmer, fodercentraler och flåningscentraler:
Pälsproduktionsbranschen

Kemibranschen

Verkstadsanställda i bil- och maskinverkstäder samt reservdels-, reparations- och tvättanställda bland bilar och maskiner som säljs samt i bilaffärer i kontors- och betjäningsuppgifter, bil- och maskinsäljare samt reservdelssäljare:
Handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen

Däckmontering, ytbehandling och i en del företag små bilmonteringsarbeten:
Bildäcksbranschen

Tillverkning av baskemikalier, tillverkning av alkaler och klor, gasindustri, gödsel- och bekämpningsmedelsindustri samt medicinindustrins råvaruindustri:
Kemisk basindustri
Tjänstemän inom kemibranschen
Högre tjänstemän inom kemiindustrin

Tillverkning av skor och komponenter till dem, väskor, pälsar, läder och läderprodukter:
Sko- och läderindustrin
Tjänstemannaavtal för sko- och läderindustrin och guldsmedsindustrin samt borst- och penselbranschen

Tillverkning av däck, olika remmar, slangar, ytbeläggningar, gummistövlar och gummiblandningar:
Gummiindustrin
Tjänstemän inom gummiindustrin

Tillverkning av takpapp, medicin och produkter av plast:
Plastproduktionsindustri och kemisk produktionsindustri

Tillverkning av oljeraffineringsprodukter och petrokemiska produkter:
Olje-, naturgas- och petrokemisk industri

Livsmedelsindustrin

Kollektivavtal inom livsmedelsindustrin (på finska)

Livsmedelsbranschen

Arbetstagare vid slakterier, korv- och färdigmatsfabriker och underhållsavdelningar:
Köttbranschen

Arbetstagare inom livsmedelsbranschen:
Arbetstagare inom livsmedelsbranschen

Arbetstagare i bageriers produktions-, lager- och underhållsavdelningar:
Bagerier

Mejeriarbetstagare, arbetstagare vid smältostfabriker och glassfabriker samt underhållsavdelningar vid dessa:
Mejerier

Tjänstemän inom livsmedelsindustrin:
Tjänstemän inom livsmedelsindustrin

Övrig industri

Tillverkning och montering av fönster- och balkonginglasningar samt slipning av glas:
Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen

Tillverkning och utgivning av böcker, tidningar och övriga tryckartiklar, företag inom den grafiska branschen:
Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen

Gruvbranschen:
Malmgruvor

Produktionsverksamhet inom textil- och modebranschen:
Textil- och modebranschen
Tjänstemän inom textil- och modebranschen

Tvätteriarbete:
Textilvårdsbranschen

Tjänstemän i planerings- och konsultbranschen:
Kollektivavtal för tjänstemän i planerings- och konsultbranschen

Snickeriindustrin och serviceavdelningarna i anslutning till den:
Snickeriindustrin
Tjänstemän inom snickeriindustrin

Högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen:
Kollektivavtal för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen