Tillstånd och anmälningar - Utstationering av arbetstagare - Yleistä

En utstationerad arbetstagare är en person som vanligtvis arbetar i en annan stat än Finland och som av sin arbetstagare, som är etablerad i en annan stat och där bedriver betydande verksamhet, medan anställningsförhållandet pågår för begränsad tid skickas för att tillfälligt arbeta i Finland. Det utstationerande företaget ska anmäla utstationeringen till arbetarskyddsmyndigheten.

Anmälningsskyldigheten träder i kraft 1.9.2017

Anmälan om utstationering av arbetstagare ska göras när utstationeringen grundar sig på ett avtal som ingåtts efter 18.6.2016 och när den utstationerade arbetstagarens arbete inleds efter 1.9.2017. Det utstationerande företaget ska anmäla utstationeringen innan arbetet inleds senast samma dag som arbetet enligt avtalet ska börja. Anmälan behöver inte göras om arbetstagare utstationeras för annat arbete än byggarbete genom företagsintern överföring för högst 5 dagar.

Anmälan om utstationering av arbetstagare

Anmälan ska göras på en nätblankett. Ett bekräftelsemeddelande skickas också till det utstationerande företagets e-postadress. Anmälan kan också göras till en privat leverantör, t.ex. Tilaajavastuu.fi-tjänsten, som skickar informationen till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

Nätblankett: Anmälan om utstationering av arbetstagare

På motiverad begäran av det utstationerande företaget kan en 12 månaders anställning förlängas till högst en 18 månaders anställning. Anmälan lämnas elektroniskt till arbetarskyddsmyndigheten före utgången av den i Finland utstationerade arbetstagarens arbetsperiod på 12 månader.

Nätblankett: Anmälan om förlängning av utstationeringens varaktighet

Tillstånd och anmälningar - Utstationering av arbetstagare - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning