Pilotprojekt för e-tjänst

Du loggar in i arbetarskyddets interaktiva e-tjänst med bankkoder eller ett mobilcertifikat (Suomi.fi-identifikation). För att uträtta ärenden för arbetsgivarens räkning krävs fullmakten Anmälan av uppgifter om arbetarskyddet och ansökan om tillstånd. Till exempel som arbetarskyddschef begär du efter att du identifierat dig i Suomi.fi fullmakter att uträtta ärenden för din arbetsgivare genom att välja Personliga fullmakter.

Mer information och instruktioner om fullmakter i tjänsten Suomi.fi.

Logga in i e-tjänsten

Det finns tre tjänster:

Arbetstagare: Lämna en begäran om tillsyn i arbetsintygsärende

Vy från startsidan för arbetarskyddets e-tjänst.När ditt anställningsförhållande upphör ska du be arbetsgivaren om ett arbetsintyg. Om arbetsgivaren inte utfärdar ett arbetsintyg kan du göra en begäran om tillsyn i e-tjänsten. I tjänsten väljer du den arbetsgivare av vilken du vill få ett arbetsintyg. Därefter kan arbetarskyddsinspektören ge arbetsgivaren en uppmaning att utfärda ett arbetsintyg. I e-tjänsten ser du hur behandlingen av ärendet framskrider.

Begäran om tillsyn i arbetsintygsärende tas upp till behandling senast två veckor efter att den har anlänt till arbetarskyddsmyndigheten.

Observera att arbetsavtalslagen inte tillämpas på tjänsteinnehavare. Befogenheterna för ansvarsområdena för arbetarskyddet i anställningsfrågor grundar sig på arbetsavtalslagen (55/2001). En tjänsteman eller tjänsteinnehavare kan vid behov vända sig till sitt fackförbund i ett arbetsintygsärende. En icke-organiserad tjänsteman eller tjänsteinnehavare kan om de så önskar kontakta rättshjälpsbyrån.

Arbetsgivare: Anmäl dina korrigeringar

Via tjänsten kan du lämna in redogörelser enligt arbetarskyddsinspektörens uppmaning och anvisningar. Du kan komplettera skriftliga redogörelser i tjänsten med önskade bilagor, till exempel dokument, fotografier och videomaterial.

På basis av din redogörelse bedömer arbetarskyddsinspektören om skyldigheterna uppfylls. Du får ett meddelande om inspektörens beslut till din e-post. Om du har frågor om innehållet i skyldigheten ska du kontakta den inspektör som har gett den.

I pilotskedet är det inte möjligt att i e-tjänsten lämna in redogörelser enligt alla uppmaningar och anvisningar från arbetarskyddsinspektörer. Denna möjlighet gäller de skyldigheter som getts i utvalda tillsynsprojekt efter att pilotprojektet inletts.

Arbetsgivare: Bedöm säkerheten i din arbetsmiljö

I tjänsten är det möjligt att bedöma hanteringen av arbetssäkerheten. Den innehåller en del som gäller identifiering och bedömning av risker och riskfaktorer i arbetet. Mer information om metoden finns på sidan Halmeri-metoden. Tjänsten tillåter även användning av Arbetarskyddscentralens verktyg och metoder.

Behöver du stöd för att använda tjänsten?

Arbetarskyddsmyndighetens e-tjänst har genomförts som en del av regionförvaltningsverkets kundtjänstprojekt. Om du har tekniska problem till exempel med webbläsaren, kontakta regionförvaltningsverkets kundtjänst, tfn 0295 016 780 eller per e-post [email protected]. Om du har frågor om inloggning till e-tjänsten med hjälp av Suomi.fi-identifiering, se Anvisningar och stöd i Suomi.fi.

Om din fråga gäller ditt egentliga ärende med arbetarskyddsmyndigheten, till exempel om du vill lämna en begäran om tillsyn, kontakta arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning, tfn 0295 016620.

I frågor som gäller ålagda skyldigheter kan du kontakta den arbetarskyddsinspektör som har ålagt skyldigheten eller vid behov den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ange uppgifterna om skyldigheterna när du tar kontakt.

Uppgifter som lämnats via e-tjänsten sparas i arbetarskyddsmyndighetens ärendehanteringssystem och/eller tillsynsdatasystem och uppgifterna kan användas i arbetarskyddsmyndighetens tillsynsverksamhet. Sparandet gäller inte bedömningen av hanteringen av arbetssäkerheten med Halmeri-metoden.