Sydvästra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetsmiljön, arbetsförhållanden och villkoren för anställningsförhållandet. Du kan ta kontakt per e-post eller brev. Vi betjänar vardagar kl. 8.00–16.15. 

Kundmottagning sker i ansvarsområdets verksamhetsställe under tjänstetid endast på tid som bokats i förväg. Tid för möte kan bokas per e-post på adressen: [email protected].

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

E-post:
[email protected]

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Självständighetsplan 2
20800 Åbo

Postadress:
PB 9
13035 AVI

Telefonväxel:
0295 016 000

Nationell telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Närmare information på sidan Telefonrådgivning.