Arbetsmiljö - Personalrum

Personalutrymmena är till för återhämtning och rengöring.

På arbetsplatsen eller i dess omedelbara närhet ska det finnas

  • ändamålsenligt utrustade toaletter
  • tillräckligt med vatten som duger att dricka är drickbart
  • ett rum reserverat och inrett för måltider
  • kylskåp och mikrovågsugn för förvaring och uppvärmning av mat och dryck som medtagits av de anställda
  • ett lätt tillgängligt utrymme för ombyte och vid behov torkning av kläder
  • ett låsbart förvaringsställe för kläder och personliga tillhörigheter (exempelvis låsbart skåp)
  • dugligt tvättvatten och tvättanordningar, eller då speciella förhållanden kräver det, en behövlig mängd tvätt- och torkningstillbehör eller ett uppvärmt tvättrum eller en bastu med tillgång till dusch eller annars varmt tvättvatten
  • om speciella förhållanden kräver det, vilrum eller utrymme för vila samt pauser och väntetid, om vilo-och väntetid inte kan tillbringas i arbetslokalen.

Vid planering av personalutrymmen ska man följa instruktionerna på RT-kortet 103140 Personalutrymmen (2020). Instruktionskortet grundar sig på arbetarskyddslagen och förordningen om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.