Övriga ledigheter i arbetslivet - Tillfällig vårdledighet

Om arbetstagarens barn eller ett annat barn som är under 10 år och är stadigvarande bosatt i samma hushåll plötsligt insjuknar enligt arbetsavtalslagen har arbetstagaren rätt att ta ut tillfällig vårdledighet för att ordna vården av eller vårda barnet. Tillfällig vårdledighet kan vara högst fyra arbetsdagar lång åt gången. Rätt till tillfällig vårdledighet har också den förälder som inte bor i samma hushåll som barnet.

Den tillfälliga vårdledigheten kan vara högst fyra arbetsdagar åt gången. Båda föräldrarna kan inte ta ut tillfällig vårdledighet samtidigt. Endera föräldern kan bli borta från arbetet på en tillfällig vårdledighet vars maximilängd är fyra arbetsdagar. Barnets föräldrar kan också dela den tillfälliga vårdledigheten sinsemellan på önskat sätt, till exempel så att den ena föräldern tar hand om barnet på förmiddagen och den andra på eftermiddagen eller sköta barnet varannan dag. Om föräldrarna alternerar i att ta hand om barnet är den sammanlagda maximilängden dock fyra arbetsdagar. Om den ena föräldern är hemma och kan ta hand om barnet har den arbetande föräldern inte rätt till tillfällig vårdledighet.

Arbetstagaren ska informera arbetsgivaren om tillfällig vårdledighet och dess uppskattade längd så snabbt som möjligt. På arbetsgivarens begäran ska arbetstagaren lämna en tillförlitlig utredning om grunden för tillfällig vårdledighet.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?