Luvat ja ilmoitukset - Asbesti

Asbestsanering kräver:

  1. Tillstånd för asbestsanering. Utförande av asbestsanering kräver ett av arbetarskyddsmyndigheten beviljat tillstånd för asbestsanering. Tillstånd för asbestsanering beviljas företag eller enskilda näringsidkare. Tillståndsmyndighet är ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, som behandlar ansökningar om tillstånd för asbestsanering i hela Finland.
  2. Behörig asbestsaneringspersonal. För utförande av asbestsanering får endast användas sådana personer som är införda i registret över behöriga asbestsanerare. Begäran om registrering behandlas av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, som är tillståndsmyndighet.
  3. Förhandsanmälan om asbestsanering till arbetarskyddsmyndigheten. Innan asbestsaneringen inleds ska en anmälan göras till den regionala arbetarskyddsmyndigheten, det vill säga till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk inom vars område saneringen utförs.
Obs! Webblanketten Förhandsanmälan om asbestsanering har överförts till regionförvaltningens e-tjänst. Användning av blanketten kräver Suomi.fi-identifikation. Identifieringen är trygg och enkel. Anvisningar och länk till webblanketten finns på den här sidan under Förhandsanmälan om asbestsanering.

Asbesti - plussisällöt

Asbest - rekisterit - ots

Arbetarskyddsmyndighetens register över asbestsanering

Asbest - plussisällöt - rekisterit

Tillstånd och anmälningar - Asbest - Muualla Tyosuojelu.fissä