Tillstånd och anmälningar - Tillstånd för asbestsanering

Asbestsanering förutsätter ett av arbetarskyddsmyndigheten beviljat tillstånd för asbestsanering.

För asbestsanering får användas endast en sådan person som är införd i registret över behöriga för asbestsanerare.

Asbest - plussisällöt

Asbest - rekisterit - ots

Arbetarskyddsmyndighetens register över asbestsanering

Asbest - plussisällöt - rekisterit

Tillstånd och anmälningar - Asbest - Muualla Tyosuojelu.fissä