Direktionsrätt integritetsskydd och varning - Direktionsrätt

Branschens kollektivavtal och arbetstagarens personliga arbetsavtal begränsar arbetsgivarens ensidiga direktionsrätt.


Arbetsgivarens rätt att bestämma över frågor på arbetsplatsen kallas för direktionsrätt. När arbetsgivaren använder sin direktionsrätt ska följande principer iakttas:

  • direktionsrätten gäller endast arbetstiden
  • order som strider mot lag eller god sed är förbjudna
  • arbetstagarens fysiska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av arbetet ska beaktas
  • vid omställningar som i väsentlig grad inverkar på arbetstagarens ställning ska parterna föra förhandlingar som är förenliga med samarbetsförfarandet
  • arbetstagarens integritetsskydd får inte kränkas.

Arbetstagaren ska utföra sitt arbete omsorgsfullt och iaktta arbetsgivarens anvisningar. Arbetsgivaren har rätt att övervaka arbetstagaren under arbetstiden. Övervakningen kan ordnas på flera sätt. I praktiken kan arbetstagaren arbeta mycket självständigt, och övervakningen kan ordnas genom att man följer upp arbetsresultaten.

Parterna ska avtala om ändringar av arbetsvillkoren

I arbetstagarens arbetsavtal kan parterna ha avtalat om frågor som begränsar direktionsrätten. Om exempelvis arbetstid, arbetsuppgifter och arbetsplats inte har inskrivits i arbetsavtalet ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig utredning om dem. Den ska ges senast när den första lönebetalningsperioden går ut. Arbetsgivaren kan i allmänhet inte ensidigt ändra arbetsvillkor som parterna avtalat om eller som beskrivs i den skriftliga utredningen, utan detta ska göras genom avtal.

 

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?