Övriga ledigheter i arbetslivet - Partiell ålderspension

En äldre arbetstagare eller företagare kan minska på arbetsbördan genom att övergå till deltidsarbete och ansöka om partiell ålderspension som kompensation. Förutsättningen för pensionen är att man är minst 61 år gammal. De som är födda efter år 1963 kan gå i pension senare. Förtidspensionen som ingår i planen sänker ålderspensionen permanent med 0,4 % för varje pensionsmånad.

Partiell ålderspension förutsätter avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om arbetstagaren vill förkorta sin ordinarie arbetstid, ska arbetsgivaren i första hand ordna arbetet så att det är möjligt. När arbetstiden förkortas beaktas både arbetstagarens behov och arbetsgivarens produktions- och serviceverksamhet. Arbetstagaren har inte absolut rätt till förkortad arbetstid, men om arbetsgivaren vägrar att ordna deltidsarbete ska arbetsgivaren motivera för arbetstagaren varför övergången till förkortad arbetstid inte är möjlig.

Villkoren för beviljande av partiell ålderspension avviker något från varandra inom den privata och den offentliga sektorn. Även partiell ålderspension för jordbruksföretagare och sjömän har särskilda drag.

Ytterligare information om partiell ålderspension finns i nättjänsten Arbetspension.fi.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?