Övriga ledigheter i arbetslivet - Frånvaro av andra familjerelaterade orsaker

Frånvaro av tvingande familjeorsaker

Arbetstagare har rätt till tillfällig frånvaro från arbetet om deras omedelbara närvaro är nödvändig på grund av ett oförutsett och tvingande sjukdoms- eller olycksfall som drabbat familjen.

Arbetstagaren ska informera arbetsgivaren om frånvaron och dess orsak så snabbt som möjligt. På arbetsgivarens begäran ska arbetstagaren lämna en tillförlitlig utredning om grunden för frånvaron.

Frånvaro på grund av vård av en familjemedlem eller en annan närstående

Om arbetstagaren nödvändigtvis måste vara frånvarande på grund av särskild vård av en familjemedlem eller en annan närstående person ska arbetsgivaren sträva efter att organisera arbetet så att arbetstagaren kan vara borta från arbetet för en viss tid. Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om längden på ledigheten och de andra arrangemangen.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska avtala om återvändande till arbetet mitt under ledigheten. Om parterna inte kan avtala om det kan arbetstagaren av en motiverad orsak avbryta ledigheten genom att underrätta arbetsgivaren om det minst en månad före återvändandet till arbetet.

På arbetsgivarens begäran ska arbetstagaren lämna en utredning om frånvaron och orsaken till avbrytandet av den.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?