Hyrt arbete - Semester och familjeledigheter för hyrd arbetskraft

En uthyrd arbetstagare tjänar in semester enligt samma regler som andra anställda. Om anställningsförhållandet är mycket kortvarigt, kan arbetstagaren inte ta ut semester av praktiska orsaker. Då ersätts semestern med semesterersättning som betalas när anställningsförhållandet upphör.

I korta anställningsförhållanden är det möjligt att avtala om att den intjänade semestern överförs till följande arbetsperiod.

Arbetstagaren och bemanningsföretaget kan skriftligen avtala om att överföra semesterersättning som intjänats under anställningsförhållandet till semester i ett nytt anställningsförhållande om arbetstagaren inleder ett nytt anställningsförhållande en kort tid efter att den tidigare visstidsanställningen upphört.

Bemanningsföretaget ansvarar för att arbetstagaren kan ta ut semester enligt semesterlagen. Arbetstagaren ska höras innan tidpunkten för semestern bestäms. Bestämmelserna om semesterpenning (semesterpremie) baserar sig inte på semesterlagen utan på kollektivavtal för olika branscher.

Även uthyrda arbetstagare har rätt till familjeledighet

Hyrd arbetskraft omfattas av familjeledighet på samma sätt som andra anställda. För att få familjeledighet förutsätts emellertid ett  gällande anställningsförhållande. Om ett arbetsavtal på viss tid i övrigt skulle ha upphört före familjeledigheten eller under den, upphör det på normalt sätt när tidsfristen för avtalet löper ut. En uthyrd arbetstagares anställningsförhållande kan emellertid inte upphävas på grund av familjeledighet.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för familjeledighet, såvida det inte finns preciserande bestämmelser om detta i det kollektivavtal som tillämpas på arbetet. FPA betalar dagpenning för ledigheten.

Även uthyrda arbetstagare har rätt till tillfällig vårdledighet.

Uthyrda arbetstagare har rätt att stanna hemma för att ta hand om sjuka barn (tillfällig vårdledighet). Rätten gäller ordnande av tillfällig vård eller tillfällig vård av under 10 år gamla barn under högst fyra arbetsdagar. Arbetstagaren ska underrätta sin arbetsgivare (bemanningsföretaget) om vårdledigheten så snabbt som möjligt. Dessutom är det bra att även underrätta användarföretaget, om man inte har kommit överens om andra rutiner.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?