Vuokratyö - Lomat ja perhevapaat vuokratyössä

Vuokratyöntekijä ansaitsee vuosilomaa samojen sääntöjen mukaan kuin muutkin työsuhteissa olevat. Jos työsuhde on kovin lyhyt, työntekijä ei käytännön syistä ehdi pitää vuosilomaa. Tällöin vuosiloma korvataan hänelle työsuhteen päättyessä maksettavalla lomakorvauksella.

Lyhyissä työsuhteissa voidaan sopia, että kertynyt vuosiloma siirtyy seuraavaan työjaksoon.

Työntekijä ja vuokrayritys voivat kirjallisesti sopia, että jos työntekijä aloittaa uuden työsuhteen lyhyen ajan kuluessa edellisen määräaikaisen työsuhteen päättymisestä, edellisen työsuhteen ajalta kertyneet lomakorvaukset siirretään annettavaksi lomana seuraavan työsuhteen aikana.

Vuokrayritys vastaa siitä, että työntekijä saa ja pitää vuosilomalain mukaisen vuosilomansa. Työntekijää on kuultava ennen kuin loman ajankohta määrätään. Määräykset lomarahasta (lomaltapaluuraha) eivät perustu vuosilomalakiin, vaan niistä määrätään eri alojen työehtosopimuksissa.

Perhevapaat kuuluvat myös vuokratyöntekijälle

Vuokratyöstä voi jäädä perhevapaalle samoin kuin muistakin työsuhteista. Perhevapaan pitäminen edellyttää kuitenkin, että työsuhde on voimassa. Jos määräaikainen työsopimus olisi muuten päättynyt ennen perhevapaata tai sen aikana, se päättyy normaalisti määräajan umpeuduttua. Sen sijaan vuokratyöntekijän työsuhdetta ei voi päättää sillä perusteella, että hän käyttää perhevapaita.

Myös vuokratyöntekijällä on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta, ellei työhön sovellettavassa työehtosopimuksessa ole tarkentavia määräyksiä asiasta. Kela maksaa vapaan ajalta päivärahaa.

Vuokratyöntekijällä on oikeus jäädä kotiin hoitamaan sairasta lastaan (tilapäinen hoitovapaa). Oikeus koskee alle 10-vuotiaan lapsen hoidon järjestämistä tai tämän hoitamista tilapäisesti enintään neljä työpäivää. Työntekijän on ilmoitettava hoitovapaan käytöstä työnantajalleen (vuokrayritys) niin pian kuin mahdollista. Lisäksi hoitovapaasta on hyvä ilmoittaa myös käyttäjäyritykselle, jollei ilmoittamistavasta ole sovittu muuta.