Ensiapukoulutus - sisältö

Ensiapukoulutukseen osallistuvat henkilöt on hyvä valita henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä koulutushalukkuuden perusteella. Tällöin koulutuksesta on paras mahdollinen hyöty siinä tilanteessa, kun oppeja tarvitaan. Ensiapukoulutettujen läsnäolo työpisteillä tai eri työvuoroissa tulee ottaa huomioon.

Ensiapukoulutuksen laajuutta ja sisältöä mietittäessä on otettava huomioon työn erityisvaatimukset. Jos esimerkiksi työpaikalla esiintyy yleisesti suuri sähköiskun vaara, koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti sähkötapaturmien ensiapuun.

Jos työssä ollaan paljon liikenteessä tai työskennellään jatkuvasti eri paikoissa, kuten huolto-, asennus- tai rakennustyössä, voi olla hyvä kouluttaa kaikki työntekijät esimerkiksi hätäensiapukurssilla. Työterveyshuolto määrittelee riittävän koulutustason ja -sisällön työnantajan antamien tietojen pohjalta.

Ensiapukoulutus - plussisällöt

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?