Verkkoseminaari_Metsa_alan tyonantajien velvollisuudet

Ajankohta: tiistai 26.4.2022 kello 10–12

Kohderyhmä: Metsänhoitotöitä tekevät tai alihankintatöinä teettävät yritykset

Alihankintatyönä teetettävien metsänhoitotöiden määrä on kasvanut tasaisesti koko 2010-luvun ja yhä suuremmassa määrin työn tekevät ulkomaiset työntekijät. Verkkoseminaarin tavoitteena on kertoa tilaajana ja ulkomaisen työvoiman työnantajana toimiville yrityksille heidän lakisääteisistä velvoitteistaan.

Tilaisuus on suunnattu metsänhoitotöitä tekeville ja metsänhoitotöitä alihankintatöinä teettäville yrityksille. Tilaisuudessa käydään läpi tilaajavastuulain soveltamista metsäalalla ja pyritään antamaan yrityksille selkeä käsitys, mitä heidän tulee huomioida alihankintatyötä ostaessaan ja ulkomaalaista työvoimaa käyttäessään.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilaajavastuutarkastajat ja eri työsuojelun vastuualueiden ulkomaalaistarkastajat tulevat tarkastamaan työkautena metsänhoitotöitä tekeviä yrityksiä. Tarkastukset tehdään sekä yritys- että työmaatarkastuksina.

Ohjelma ja esitysten aineistot

Tervetuliaissanat
Ylitarkastaja Mikko Vanninen, aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Mitä tilaajavastuulaki vaatii alihankintaa ja vuokratyötä käyttävältä yritykseltä (pdf)
Tarkastaja Taru Rikula, aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

 • Kuka on tilaaja?
 • Milloin tilaajavastuulakia sovelletaan?
 • Vuokratyön ja alihankinnan erot lain soveltamisessa
 • Kuka työtä tekee?
 • Rakentamiseen liittyvät työt metsäalalla
 • Tilaajavastuuselvitykset
 • Ulkomaiselta yritykseltä tilattava työ
 • Onko hinnalla merkitystä?

Työnantajan ja toimeksiantajan velvollisuudet ulkomaista työvoimaa käytettäessä (pdf)
Ylitarkastaja Merja Laakkonen, aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

 • Ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeus
 • Työnteko-oikeus vs. oleskeluoikeus
 • Työnantajan ja toimeksiantajan velvollisuudet
 • Laiminlyöntien seuraamukset
 • Lähetetyt työntekijät
 • Lähetetyn työntekijän työnteko-oikeutta koskeva poikkeussääntö
 • Tilaajan velvollisuudet, kun lähetettyjä työntekijöitä työskentelee Suomessa
 • Lyhyesti työsuhteen ehdoista

Päätössanat
Ylitarkastaja Mikko Vanninen, aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Verkkoseminaarin aikana tarkastajat vastaavat yleisön kysymyksiin. Kysymyksiä voi kirjoittaa chattiin jo etukäteen.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille tilaajavastuusta ja ulkomaalaisen työvoiman käytöstä tietoa tarvitseville.

Tapahtuman järjestää Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. 

Lue lisää tilaajavastuusta.
 

Lisätietoa:
tarkastaja Aleksi Soikkeli
viestintäasiantuntija Piretta Pietilä
sähköpostit muotoa [email protected]