Palkkaus – Työehtosopimukset

Suomessa työntekijä- ja työnantajaliitot tekevät työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa sovitaan työsuhteen ehdoista sovellettavaa lakia yksityiskohtaisemmin.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta voi vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovaksi. Yleissitovat työehtosopimukset velvoittavat myös järjestäytymättömiä eli työnantajaliittoon kuulumattomia työnantajia. Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön.

Suomessa on noin 160 yleissitovaa työehtosopimusta.

Kun työnantaja haluaa tietää, mitä yleissitovaa työehtosopimusta hänen tulee noudattaa, vastaus riippuu toimialasta, jolla työnantajayritys toimii. Työnantajayrityksen päätoimialaa ja lähetettyjen työntekijöiden suorittaman työn toimialaa verrataan työehtosopimuksen määräykseen soveltamisalasta:

 • Esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimus:
  Teknologiayritykset voivat harjoittaa muun muassa metallien jalostusta, valmistavaa toimintaa tai toiminta voi olla niihin liittyvää tai pääasiallisesti palveluliiketoimintana harjoitettavaa koneiden, laitteiden, laitteistojen, järjestelmien tai vastaavien korjaus-, huolto- ja asennustoimintaa. Työehtosopimuksen soveltaminen ei riipu työntekijän ammatista, vaan se kattaa muun muassa mekaaniset ja sähköalan työt.
  (ks. Teollisuuden työehtosopimukset)
   
 • Esimerkiksi rakennusalan työehtosopimus:
  Talonrakennusalan työehtosopimuksen piirissä ovat muun muassa kirvesmiehet, rakennustyöntekijät, muurarit, rapparit, laatoittajat, sisäkattomiehet, torninosturikuljettajat ja -asentajat, raudoittajat, sementtimiehet, elementtiasentajat ja telineasentajat.
  (ks. Rakennusalan työehtosopimukset)

Työsuojeluviranomaiset ja työmarkkinajärjestöt voivat auttaa selvittämään oikean työehtosopimuksen.

Keskeiset työntekijäliitot

Teollisuusalat:

Kuljetusalat:

Yksityiset palvelualat:

Keskeiset työnantajaliitot

Teollisuusalat:

Kuljetusalat:

Yksityiset palvelualat:

Työehtosopimusten lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt voivat tehdä sopimuksia työelämää koskevista asioista. Sopimusten noudattaminen osana työehtosopimusta käy ilmi kustakin työehtosopimuksesta.

Keskusjärjestöt

Palkan määräytyminen

Palkan määräytymisen osalta täytyy aina selvittää alalla noudatettava työehtosopimus, jonka perusteella määritetään

 • tunti- tai kuukausipalkka, urakkapalkka sekä
 • tehtäväkohtainen palkanosa ja lisäksi
 • mahdollisesti henkilökohtainen palkanosa.

Työehtosopimuksissa voi olla työtehtäväkohtaiset määräykset palkkaluokkiin sijoittamisesta, mutta osassa työehtosopimuksista palkkaluokkiin sijoittuminen perustuu 

 • työtehtävän vaativuuteen tai 
 • ns. pisteytykseen, joista on yleensä ohjeet työehtosopimuksissa.

Huomioon tulee ottaa myös erityisesti työaikoihin liittyvät määräykset, esim.

 • mahdollisesta työaikaan liittyvästä erillisestä palkanosasta (työajan lyhennyskorvaus ja arkipyhäkorvaus) tai
 • työajan tasaamislisästä.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?