Kerääjän oikeudet - Yleistä

คู่มือ: สิทธิของคนเก็บเบอร์รีป่า (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
Opas thain ja englannin kielillä: Metsämarjanpoimijan oikeudet (pdf)

Metsämarjojen ja muiden luonnontuotteiden kerääjällä on oikeus:

  1. myydä keräämänsä luonnontuotteet valitsemalleen taholle
  2. siirtyä luonnontuotekeruualan toimijan järjestämästä majoituksesta ja ruokahuollosta valitsemaansa muuhun majoitukseen ja ruokahuoltoon, jos maahantulon tarkoitus ei muutu
  3. päättää itse maahantulon ja maasta poistumisen ajankohdasta
  4. päättää itse keräämisen aikatauluttamisesta.

Kerääjän erityiset oikeudet on säädetty siten, että ne ovat sopusoinnussa jokaisenoikeuden nojalla tapahtuvat toiminnan kanssa. Oikeuksien tarkoitus on olla oikeustilaa selkeyttäviä, eivätkä ne vaikuta niihin oikeuksiin, jotka luonnontuotteiden kerääjällä on muun lainsäädännön nojalla.

Luonnontuotteiden kerääjän oikeusaseman kannalta on olennaista, että hänellä on oikeus myydä poimimansa luonnontuotteet valitsemalleen taholle, myös muulle kuin hänet Suomeen kutsuneelle toimijalle. Ostajien kilpailuttamisella kerääjä voi pyrkiä saamaan keräämistään luonnontuotteista parhaan mahdollisen hinnan. Mahdollisuudella vaihtaa majoituksen ja ruokahuollon järjestäjää luonnontuotteiden kerääjä voi säilyttää itsenäisen asemansa suhteessa luonnontuotekeruualan toimijoihin. Luonnontuotteiden kerääjän itsenäisen aseman varmistamiseen liittyy myös se, että kerääjällä on oikeus itse päättää maahantulon ja maasta poistumisen ajankohdasta sekä keruun aikatauluttamisesta.