Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa työsuojeluhallinnossa säätelevät EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja kansallinen täydentävä lainsäädäntö. Tälle sivulle on koottu työsuojeluhallinnon henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojaselosteet. Selosteet ovat pdf-tiedostoja, ellei toisin mainita.

Työsuojeluvalvonnan henkilörekisteri

Työsuojeluvalvonnan henkilörekisteri

Työsuojeluvalvonnan henkilörekisterin osarekisterit:
USPA-asianhallintajärjestelmä
TS-Diaari-asianhallintajärjestelmä
Vera-valvontatietojärjestelmä
Vati-valvontatietojärjestelmä

Muut työsuojeluhallinnon henkilörekisterit

Asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteri
Asbestipurkutyöluparekisteri
Panostajaluparekisteri
Tyosuojelu.fi-verkkopalvelun palaute (verkkosivu)
Työsuojeluhallinnon tapahtumien ilmoittautumistiedot
Työsuojeluhallinnon uutiskirje (verkkosivu)