Biologiset tekijät - Työntekijöiden opetus ja ohjaus sekä erityistapauksista tiedottaminen

Työntekijöille pitää antaa tietoa terveysvaaroista.

Työnantajan on huolehdittava, että työntekijät saavat kaiken käytettävissä olevan tiedon perusteella riittävää ja asianmukaista opetusta.

Työntekijöiden on saatava erityisesti sellaista tiedottamista ja ohjausta, joka koskee

 • mahdollisia terveysvaaroja
 • varotoimia altistumisen ehkäisemiseksi
 • hygienisiä vaatimuksia
 • suojeluvälineiden ja suojavaatetuksen käyttöä
 • työntekijöiden tehtäviä vaaratilanteissa ja niiden estämisessä.

Opetus tulee

 • antaa sellaisen työn alkaessa, jossa ollaan tekemisissä biologisten tekijöiden kanssa
 • sopeuttaa siten, että siinä otetaan huomioon uudet ja muuttuneet vaarat
 • tarvittaessa toistaa määräajoin.

Tiedottaminen työntekijöille erityistapauksissa

Työnantajan on laadittava työpaikalle kirjalliset ohjeet ja asetettava ne nähtäviksi. Ohjeiden tulee sisältää vähintään noudatettavat menettelytavat

 • sellaisen vakavan onnettomuuden tai vaaratilanteen sattuessa, johon liittyy biologisen tekijän käsittelyä
 • koskien 3 ja 4 -ryhmään kuuluvan biologisen tekijän käsittelyä.

Työntekijän on heti ilmoitettava esimiehelle tai työsuojelusta vastuussa olevalle jokaisesta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta, johon liittyy biologisen tekijän käsittelyä.

Työnantajan on viivytyksettä ilmoitettava työntekijöille tai työntekijöiden edustajille kaikista onnettomuuksista tai vaaratilanteista, joihin on voinut liittyä biologisen tekijän leviäminen ja jotka voivat aiheuttaa vakavan tartunnan tai vakavan sairauden.

Lisäksi työnantajan on ilmoitettava työntekijöille tai työntekijöiden edustajille niin pian kuin mahdollista

 • että on sattunut vakava onnettomuus tai vaaratilanne
 • mitkä ovat onnettomuuden tai vaaratilanteen syyt
 • mitä on tehty tai tehdään tilanteen korjaamiseksi.