Työaika 2020 - Säännöllinen

Työajasta on tärkeää sopia työsopimusta solmittaessa.

Säännöllisellä työajalla tarkoitetaan työntekijän työsopimuksen mukaista vuorokautista ja viikoittaista työaikaa. Työaikalain yleissäännön mukaan vuorokautinen säännöllinen työaika saa olla enintään kahdeksan tuntia ja viikoittainen enintään 40 tuntia. Vuorokausi vaihtuu klo 24 ja viikko alkaa maanantaista, jollei toisin sovita. Yleissääntö ei estä sellaisia työaikajärjestelyjä, joissa työaika on lyhyempi kuin edellä mainitut ajat. Yleissääntö mahdollistaa työajan järjestämisen myös keskimääräisenä, jolloin työviikko voidaan järjestää kuusipäiväiseksi.

Keskimääräinen työaika

Työaika voidaan järjestää myös keskimääräiseksi. Tätä työaikajärjestelyä käytettäessä viikoittainen työaika voidaan järjestää niin, että se tasoittuu 40 viikkotyötuntiin enintään 52 viikon tasoittumisjakson aikana. Työaikalain mukaisesti järjestetyssä keskimääräisessä työajassa vuorokautinen työaika ei saa ylittää kahdeksaa tuntia, mutta työtä voidaan teettää kuutena päivänä viikossa. Tasoittumisjakso voi olla lyhyempi.

Jaksotyöaika

Työaika voidaan järjestää jaksotyönä työaikalaissa mainituissa tehtävissä. Käytettäessä jaksotyötä työaika on pääsäännön mukaan kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia.

Edellä mainituista säännöllisen työajan jaksotuksista voidaan poiketa, jotta työ voidaan järjestää tarkoituksenmukaiseksi tai jotta voidaan välttää työntekijöiden epätarkoituksenmukaiset työvuorot. Näissä tilanteissa säännöllinen työaika voidaan järjestää niin, että se on kestoltaan enintään 240 tuntia ja toteutetaan joko

  • kahden toisiaan seuraavan kolmen viikon ajanjakson aikana tai
  • kolmen toisiaan seuraavan kahden viikon ajanjakson aikana.

Käytettäessä kahta peräkkäistä kolmiviikkoisjaksoa säännöllinen työaika ei saa ylittää 128:aa tuntia kummankaan kolmen viikon ajanjakson aikana. Jos käytetään kolmea peräkkäistä kaksiviikkoisjaksoa, säännöllinen työaika ei saa ylittää 88:aa tuntia yhdenkään kaksiviikkoisjakson aikana.

 

Ylläolevalta videolta voit katsoa lyhyen luennon jaksotyöstä ja poikkeusluvasta.

Työaika 2020 - Säännöllinen - Muualla Työsuojelu.fissä (ei muokattu vielä)