Vuokratyö - Määräaikaisuuden perusteet vuokratyössä

Vuokratyöntekijälle on kerrottava määräaikaisuuden peruste.

Vuokratyöntekijä solmii työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa. Työntekijä voi olla samanaikaisesti usean vuokrayrityksen palveluksessa.

Työsopimuslain lähtökohtana on, että työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei ole perusteltua syytä solmia määräaikaista sopimusta. Työntekijän aloitteesta määräaikainen työsopimus on aina mahdollinen. Sen sijaan työnantajan aloitteesta tehdylle määräaikaiselle työsopimukselle on oltava työsopimuslain mukaiset perusteet.

Työsopimuslakiin ei ole kirjattu erillistä säännöstä työsopimuksen kestosta siltä varalta, että työsopimus tehdään työvoiman vuokrauksen piirissä. Vuokratyöhön sovelletaan siis samoja määräaikaisuuden perustetta koskevia säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin.

Määräaikaisuuden peruste on kirjattava

Työsuhteen määräaikaisuuden peruste on aina annettava kirjallisena. Jos määräaikaisuuden perustetta ei ole kirjattu työsopimukseen, voi vuokratyöntekijä pyytää määräaikaisuuden perusteet kirjallisena työnantajaltaan myös lyhyistä, alle kuukauden pituisista työsuhteista.

Työnantajan on selvityksessä määräaikaisuuden perusteesta annettava tiedot työsopimuksen taustalla olevan käyttäjäyrityksen tilauksen syystä, kestosta tai arvioidusta kestosta sekä arvio vuokrayrityksessä tarjolla olevista muista vastaavista työtehtävistä. Määräaikaisuuden edellytyksiä harkitaan ensisijaisesti työnantajana olevan vuokrayrityksen olosuhteiden perusteella. Vuokrayrityksellä voi olla useita asiakassopimuksia eri käyttäjäyrityksiin ja siten edellytykset tarjota työntekijälle työtä jatkuvasti eri käyttäjäyrityksissä. Tästä syystä pelkkä käyttäjäyrityksen tilauksen kesto ei ole riittävä peruste määräaikaisuudelle.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?