Biologiset tekijät - Vaaran arviointi työpaikalla

Biologisille tekijöille altistutaan erilaisissa työympäristöissä.

Jos työhön voi liittyä altistumista biologisille tekijöille, on työnantajan määritettävä työntekijöiden altistumisen todennäköisyys, luonne, määrä ja kesto. Näin voidaan arvioida työntekijöiden terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuva riski ja päättää tarvittavista toimista.

Arvioinnissa otetaan huomioon

  • työpaikalla esiintyvien biologisten tekijöiden vaaraluokka
  • tiedot biologisten tekijöiden aiheuttamista työperäisistä allergia- tai myrkytysoireista ja sairauksista
  • vaaroille erityisen alttiit työntekijät
  • viranomaissuositukset työntekijöiden suojelusta.

Työnantajan on pidettävä selvitys ja arviointi ajan tasalla ja tarkistettava erityisesti, kun olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen biologisille tekijöille. Työnantajan on säilytettävä vaarojen arviointi ja sen perustava olevat tiedot sekä pyynnöstä annettava ne työsuojeluviranomaiselle.

Keskeistä työnantajan tekemässä arvioinnissa on todeta

  • mitä biologisia altisteita työpaikalla esiintyy
  • mitkä ovat niiden vaaraluokat
  • missä työvaiheissa työntekijät altistuvat biologisille tekijöille
  • ketkä altistuvat niille
  • minkä verran työntekijät altistuvat
  • mikä on biologisille tekijöille altistumisen aiheuttama merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.

Lisäksi työnantajan on arvioinnin perusteella ryhdyttävä toimiin vaarojen vähentämiseksi.

Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on tarvittaessa käytettävä työterveyshuollon ammattihenkilöiden asiantuntemusta terveyden vaarojen ja haittojen selvittämisessä ja biologisten tekijöiden terveydellisen merkityksen arvioinnissa.

Biologiset tekijät - vaaran arviointi - arviointilomakkeen täyttöohje

Biologiset tekijät - Biologisen tekijän vaaran arviointi - Lainsäädäntö