Työterveyshuolto - Etäpalvelut

Etäpalveluilla tarkoitetaan sitä, että tietoja vaihdetaan sähköisesti.

Työterveyshuolto voi tarjota palveluita työnantajalle ja työntekijälle sekä fyysisenä että etäpalveluna. Fyysisellä palvelulla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka työterveyshuolto toteuttaa työpaikalla tai vastaanotolla tavatessaan työnantajan ja työntekijän.

Työterveyshuollon etäpalvelulla tarkoitetaan sitä, että työterveyshuollon henkilöstö, työnantaja ja työntekijä sijaitsevat eri paikoissa ja vaihtavat tietoja teksti-, ääni- tai kuvatiedostoina tai videon välityksellä. 

Etäpalvelujen järjestämisestä ja toteuttamisesta tulee sopia kirjallisesti työterveyshuollon palveluntuottajan, työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken. Työterveyshuolto arvioi tapauskohtaisesti, voiko palvelun toteuttaa etäpalveluna työterveyshuollon käytäntöjen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. 

Työpaikkaselvitys etäpalveluna

Perus- ja suunnattuun työpaikkaselvitykseen liittyvä työpaikkakäynti tehdään lähtökohtaisesti työpaikalla.

Työpaikkaselvitykseen liittyvä työpaikkakäynti voidaan tehdä etänä silloin kun

  • työpaikan olosuhteet ovat tutut työterveyshuollon asiantuntijoille ja ammattihenkilöille eikä niihin ole kohdistunut suuria muutoksia
  • työpaikalla ei esiinny työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä tai muita terveyden ja työkyvyn kannalta oleellisia tekijöitä, joiden arviointi vaatisi havainnointia tai mittauksia työpaikalla
  • työhön tai työyhteisöön liittyvä asia ei vaadi asian yhteistä käsittelyä työpaikalla
  • etäkäynti sopii työnantajalle
  • laaditaan työpaikkaselvitykseen liittyvää esiselvitystä, annetaan palautteita tai tehdään suunnitelmia.

Terveystarkastus etäpalveluna

Terveystarkastus, joka ei edellytä henkilön fyysistä tutkimista, näytteenottoa tai testaamista, voidaan tehdä etänä videoyhteydellä, mikäli tämä tapa sopii työntekijälle.
Tarvittaessa työterveyshuollon tulee järjestää työntekijälle fyysinen terveystarkastus.

Etäpalveluina voidaan toteuttaa myös

  • työterveyshuoltosopimukseen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvät neuvottelut sekä osallistuminen työsuojelutoimikunnan kokoukseen 
  • terveyteen ja työkykyyn liittyvä yksilön ohjaus ja neuvonta
  • erikoislääkärin konsultaatiot työkyvyn sekä hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi, ellei konsultaatio edellytä henkilön fyysistä tutkimista
  • työterveysneuvottelu, kun kaikki osapuolet antavat sille suostumuksensa.

Etäpalvelut- Lainsäädäntö

Etäpalvelut - Muualla Tyosuojelu.fissä

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?