Työsuojelunäyttely 2023 - Alkoholi ja työ - Ingressi

Alkoholin ja työn on kautta aikojen tiedetty sopivan huonosti yhteen. Jo vuoden 1922 työsopimuslakiin kirjattiin työnantajan oikeus irtisanoa humalassa työssä tavattu henkilö. Alkoholiriippuvuuden määrittäminen sairaudeksi nousi keskusteluun 1960-luvulla. Uuden ajattelutavan mukaisesti sairastuneelle lähdettiin hakemaan oikeutta hoitoon irtisanomisen sijaan, ja 1970-luvulla työmarkkinaosapuolet sopivat alkoholiongelmasta kärsivien hoitoonohjauksesta.