Luvat ja ilmoitukset - Sukeltajien pätevyys

Opetushallitus uudisti sukellusalan koulutuksen vuonna 2019, jolloin tutkintojen ammattinimikkeet muuttuivat. Rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyysvaatimuksia käsittelevä uusi asetus astui voimaan 1.1.2020.

Pätevyysvaatimuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (1209/2019). Asetuksen mukaan sukellustyötä saa tehdä vain pätevä sukeltaja. 1.1.2020 alkaen sukeltajalla tulee olla suoritettuna sukellusalan ammattitutkinnon työsukeltamisen osaamisala tai soveltuva tutkinnon osa.

Soveltuvana tutkinnon osana pidetään sukellusalan ammattitutkinnon työsukeltamisen osaamisalan pakollista tutkinnon osaa Työsukeltaminen taso 1 tai sukellusalan ammattitutkinnon tutkimussukeltamisen osaamisalan pakollista tutkinnon osaa Tutkimussukeltaminen. Soveltuvan tutkinnon osan antaman pätevyyden riittävyyttä arvioidaan sukellussyvyyden, työtehtävän, käytettävien sukelluslaitteiden ja työmenetelmän perusteella.

Vanhat ammatti- ja kevytsukeltajan pätevyydet ovat voimassa

Ennen vuotta 2020 hankituilla pätevyyksillä saa tehdä vedenalaista rakennustyötä.

Tutkintonimikkeet olivat vuosina 2012–2019 ammattisukeltaja ja kevytsukeltaja.

Vuosina 1997–2011 tutkintonimikkeet olivat Työministeriön päätöksen mukaisesti tarkastus-, pelastus-, tutkimus- ja ammattisukeltaja. 

Sukeltajien koulutus ja ammattitutkinto

Vedenalaiseen rakentamisen ammattitutkinnon voi suorittaa Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Luksiassa.

Työantajalla on velvollisuus varmistua sukeltajan pätevyydestä

Sukeltajan tehtävänmukainen pätevyys on tarkastettava sitä koskevasta todistuksesta ennen palvelussuhteen solmimista tai viimeistään ennen sukellustyön aloittamista.

Työturvallisuuslain perusteella työnantajan on varmistuttava työntekijän henkilökohtaisista edellytyksistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sukeltajan terveydentilan tarkastamista lääkärintodistuksesta ennen sukellustyön aloittamista.