Biologiset tekijät - Altistuneiden työntekijöiden luettelo ja ilmoitukset

Työpaikalla jokaisen pitää olla tietoinen työhön liittyvien biologisten tekijöiden vaaroista ja turvallisista työmenetelmistä.

Altistuneiden työntekijöiden luettelo

Työnantajan on pidettävä luetteloa vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä.

Luettelosta on käytävä ilmi

  • altistuneen työntekijän nimi ja ammatti
  • työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu
  • tiedot altistumisen aiheuttamasta biologisesta tekijästä siltä osin, kun se on tiedossa
  • kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui.

Luetteloa on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta altistumisen jälkeen. Luetteloasetuksessa on merkitty ne altisteet, joille altistuneiden työntekijöiden luettelo on säilytettävä 40 vuotta altistumisen jälkeen. 

Työturvallisuuslaissa on määritelty tahot, joilla on oikeus saada altistuneiden työntekijöiden luettelo nähtäväksi. Luettelo on annettava työsuojeluviranomaisen käyttöön työnantajan lopettaessa toimintansa.

Ilmoitukset

Työsuojeluviranomaiselle on tehtävä ennakkoilmoitus, kun ensimmäistä kertaa käytetään 2, 3 tai 4 -ryhmään kuuluvia biologisia tekijöitä. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista.

Ilmoitus sisältää

  • yrityksen tai laitoksen nimen ja osoitteen
  • työsuojelusta vastaavan henkilön nimen ja pätevyyden
  • vaaran arvioinnin tulokset
  • biologisten tekijöiden lajit
  • suunnitellut suojelu- ja ehkäisytoimet.

Jos laboratorio harjoittaa ryhmään 4 kuuluvien biologisten tekijöiden diagnostisointipalvelua, siltä vaaditaan ainoastaan alkuilmoitus aikomuksestaan käyttää biologisia tekijöitä.

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle kaikista onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka ovat voineet johtaa biologisen tekijän vapautumiseen ja jotka voivat aiheuttaa vakavan tartunnan vaaran tai vakavan sairauden.